TEXTPREKLAD.COM

Interpret: chino xl - Název: chino xl 

Písňové texty a překlad: chino xl - chino xl Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od chino xl! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno c od chino xl a podívejte, jaké další písničky od chino xl máme v našem archívu, např. chino xl.

Původní

(Chorus)
you know, how I always do, Chino XL,
with the skills thats tried and true, Chino XL
after all that I been through, Chino XL,
Violate me, I'll murder you, Chino XL
(Verse 1)
These rappers don't want it with big Chino XL
I'll kick em in there necks and watch their bruised jaw swell
But all hail the last verbal murderer left, I'm certain death
Refer to me as less, but do it under their breath
Cause I be hearin the theft in they rhymes that they said
But when I see em they bowin down like they bout to give me head
I'm upset, yo lets get it on,
Birds fly upside down over ya head, cause you ain't worth shittin on
Hard you on the radio, what would I change
The station when its on, I call the DJ and complain
Its a shame, your recording all wrong
You made a 3 minute song, thats 3 minutes too long
Got flex droppin a bomb for the king of metaphors
Remember they ain't stop makin guns after they made yours
Y'all shittin in y'alls drawers, wonderin if I'ma diss 'em listen
My rhymes tight when I piss it be whistlin
Your decision that testin my expertism in combat,
I'll expose that your not real like the "Blair Witch Project"
As far as that album you dropped, I ain't feelin it
I wouldn't buy your record if it had a hundred dollar bill in it...
I'm killin it
(Chorus)
(Verse 2)
Scream what the chorus is at live performances
I be so high I be mistaking the whole front row for stewardesses
I proved who the rawest is as time passes
And fuck smoking weed, I'm smokin Bob Marley's ashes
Let me introduce you to that yellow nigga illin,
Breakin sky scraper rappers down to they tenement buildings
Not respecting opinions or feelings, stop crying like women
You know you non-violent as Martin Luther King's sittings
Head spinnin, lieutenant, menace, don't listen
But me knee deep in the blood of your crew and your children
Your neck stiffens, forget riffing, when you see me
None of my gunshots are sound effect CD's
Emcee's talkin bout how they spit, and they shit
I do every bodily function on a nigga when I rip
My format pushes your entire crew into the floor mat
You'll be needin pet cemetary to try and bring ya dogs back
(Chorus)
(Verse 3)
Still floss on the daily, out of the ordinary
Surviving drunk driving with Halle Berry
The wildest of any emcees, I'm hostile and irresponsible,
The ill tonsil Chino XL the stench of God's nostril
Collosal with the gothic, gospel goodwill,
Win awards and thank XL for making all things possible,
Philosophical thug till I stop breathin,
I'm so ahead of my time, my parents still are in diapers and teething
Jesus' tears couldn't dampin me, horses can barely trample me
You bit me so hard, why ain't you just sample me
Chino XL's the wrong one to violate, primate
I don't even speak english, I speak hate
I cheat fate and move death closer, Derek Barbosa
I beat Macy Gray to death with Erykah Badu's poster
The new chocha that I hit on top of Luke's sofa
I'm her new owner, shes pickin me up in Huge's rover,
Chino dissed me, rappers whine,
To disrespect you, I would had to have respect for you at one time,
I never did, and don't care, so come up on air
Put your money where your mouth is, make my crotch a millionaire
Air fair, exotic vacations,
Bought my mom so many minks animal activist plot my assasination
I'm rockin from aggravation, shit on any compilation
Amazin with rhymes wrote while the president was Ronald Reagan
(Chorus) - repeat 2X

překlad

(Refrén)
víš, jak to vždy dělám, Chino XL,
s dovednostmi, které jsou vyzkoušené a pravdivé, Chino XL
po tom všem, čím jsem prošel, Chino XL,
Poruš mě, zavraždím tě, Chino XL
(Verš 1)
Tito rappeři to nechtějí s velkým Chino XL
Nakopu jim je tam do krku a sleduji, jak jejich modřená čelist bobtná
Ale zdráv, poslední verbální vrah odešel, jsem si jistá smrt
Říkejte mi méně, ale dělejte to pod jejich dechem
Protože jsem slyšel krádež v jejich rýmech, které řekli
Ale když je vidím, klanějí se, jako by mi chtěli dát hlavu
Jsem naštvaná, pojďme na to,
Ptáci létají vzhůru nohama přes hlavu, protože na tebe nestojí za hovno
Tvrdě v rádiu, co bych změnil
Když je stanice zapnutá, zavolám DJovi a stěžuji si
Je to škoda, vaše nahrávka je špatná
Vytvořili jste 3minutovou skladbu, která je příliš dlouhá 3 minuty
Dostal flex droppin bombu pro krále metafor
Pamatujte, že po výrobě vašich nepřestanou vyrábět zbraně
Všichni hovno ve všech zásuvkách, zajímalo by mě, jestli je poslouchám
Moje rýmy jsou těsné, když jsem naštvaný, je to píšťalka
Vaše rozhodnutí, které testuje mou odbornost v boji,
Odhalím, že tvůj není skutečný jako „Projekt Blair Witch“
Pokud jde o to album, které jsi upustil, necítím to
Nekupoval bych tvůj záznam, kdyby měl v sobě stodolarovou bankovku ...
Zabíjím to
(Refrén)
(Verš 2)
Na živých vystoupeních křičte, jaký je refrén
Jsem tak vysoko, že si pletu celou přední řadu s letuškami
Postupem času jsem dokázal, kdo je nejchudší
A kurva kouříme trávu, kouřím popel Boba Marleyho
Dovolte mi, abych vám představil toho žlutého nigga Illina,
Rozbíjející se škrabka na oblohu do nájemních budov
Nerešpektujte názory nebo pocity, přestaňte plakat jako ženy
Znáte nenásilně jako zasedání Martina Luthera Kinga
Hlava točí, poručíku, hrozba, neposlouchejte
Ale já jsem kolenem hluboko v krvi vaší posádky a vašich dětí
Ztuhne vám krk, zapomeňte na riffy, až mě uvidíte
Žádný z mých výstřelů není CD se zvukovým efektem
Konferenční konferenci mluví o tom, jak plivají, a oni se hovno
Když trhám, dělám každou tělesnou funkci na nigga
Můj formát tlačí celou vaši posádku do rohože
Budete potřebovat hřbitov mazlíčků, abyste se pokusili přivést své psy zpět
(Refrén)
(Verš 3)
Stále niť na denní, neobvyklé
Přežil řízení pod vlivem alkoholu s Halle Berry
Nejdivočejší ze všech vládců, jsem nepřátelský a nezodpovědný,
Nemocná mandle Chino XL zápach Boží nosní dírky
Collosal s gotickou, dobrou vůlí evangelia,
Vyhrajte ocenění a děkujte XL za to, že děláte všechno možné,
Filozofický násilník, dokud nepřestanu dýchat
Jsem tak před časem, moji rodiče jsou stále v plenkách a kousají
Ježíšovy slzy mě nedokázaly utlumit, koně mě stěží sotili
Kousla jsi mě tak tvrdě, proč si mě prostě nepochopíš
Chino XL je ten špatný, který porušuje, primáte
Nemluvím ani anglicky, mluvím nenávistně
Podvádím osud a přibližuji smrt, Derek Barbosa
Macy Gray jsem porazil k smrti plakátem Erykah Badu
Nový chocha, který jsem narazil na Lukovu pohovku
Jsem její nový majitel, vyzvedává mě v obrovském vozidle,
Chino mě zradil, rapperi kňučeli,
Abych tě neuctil, musel jsem k tobě jednou respektovat,
Nikdy mi to nebylo jedno a je mi to jedno, tak pojď na vzduch
Dej své peníze tam, kde máš pusu, udělej z mého rozkroku milionáře
Letecký veletrh, exotické dovolené,
Koupil moje matka tolik norků zvířecí aktivista spiknutí mého atentátu
Jsem naštvaný na zhoršení, hovno na jakékoli kompilaci
Amazin s rýmy psal, zatímco prezidentem byl Ronald Reagan
(Chorus) - opakujte 2X

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com