TEXTPREKLAD.COM

Interpret: chino xl - Název: bad man bible 

Písňové texty a překlad: chino xl - bad man bible Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od chino xl! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno c od chino xl a podívejte, jaké další písničky od chino xl máme v našem archívu, např. bad man bible.

Původní

Chapter and verse. From the bad man bible
I swear
Massacre should be at least my middle name
I'm a beast with fangs, I don't maim and I am immune to pain
I maintain with a brain that is clinically insane
Biologists never seen nothing like it, it's a new strain
At a cellular level, cold as the Ukraine
And modern science is too young for Chino to be explained
His fame is so for the birds it feels like I'm growing wings
And haters look so small from where I am, in the clouds and things
Y'all like bitches do anything to get my attention
I'm inflicting brutality, banned from Genneva Conventions
They wanna cut me out of history but I ain't dying
My heart is fire, my mind is water, my body's iron
Sound the siren, the tyran giant that'll never tire
God's child out of wild, defying the empire
Surviving those that conspire against Ghetto Vampire
Sick control freaks like Beyonce's father
To know these cowards hold they stand astounding
Genius level, should be performing wearing a cap and gown
Mentally disturbed, disturb me
Get your family buried
My heart's an empty cavity that can only be filled in by murder
Stomp your fucking face till you bleed from every orafice
Make your life a living hell till the Devil's paying me mortgage
I got a brain sickness that's twisted
As Lawrence Taylor in that crack hotel with underage bitches
Hoping God grant me leniency
Turned all my pain into strength
They could sell my tears at a GNC
I try to stay healthy, right and keep my physique tight
And black don't crack
No but my Puerto Rican side
I hate people, I shake lethal
The straight strange cerebral
Possess the trait to facilitate great evil
Lyric Jesus surrounded by his seven disciples
Singing songs of survival from Bad Man Bible
Have you ever heard about the Bad Man Bible?
Tell you about the killer and his 12 disciples
That's why we come in pumping rifle
Have you ever heard about the Bad Man Bible?
Tell you about the killer and his 12 disciples
That's why we come in pumping rifle
The real nightmare is here, embarassing
Making your bad dreams look like nursery rhymes in comparison
I spit gospel when speaking
Rappers are angry like Superhead with lockjaw on All-Star Weekend
You can hear it and feel it in your spirit that death's approaching
My rhymes are inflamitory, someone get the Ibuprofen
To grow up in darkness but my time's now
Fuck milk cartons, they'll be stenciling your face on live cals
Stop Chino, they know that they better kill him
Or I'm finding and turning they porno movies to a snuff film
My scribbling is the equivalent to shivering children
That were trapped and sealed in a Haitian building
But the faith was never given in
My venom that I'm penning like grinning jack-o-laterns
Lit and flickering, niggas running like gingerbread men taking insulin
You don't want an incident
You're tripping with the wrong one
That's self inflicted suicide like Marie Osmond's son
Fear of any man breathing a feeling that divert me
Put that on a list of what I don't have, next to AIDS and mercy
I stay in controversy, that's cursed as pagan worship
Reverse of the perfect murder as hermit preaching a sermon
That's currently birthing the urban servents serving certain persons
Slicing and sacrificing virgins there is evil lurking
Blood in the sand, I'm here to fulfill God's plan
Write my name on your palm
I'm a problem on your hands
Have you ever heard about the Bad Man Bible?
Tell you about the killer and his 12 disciples
That's why we come in pumping rifle
Have you ever heard about the Bad Man Bible?
Tell you about the killer and his 12 disciples
That's why we come in pumping rifle
The most passionate, blasphemous. lyric Lazarous
Sew you into a snuggie with hungry rats in it
Apart from the partially awkward larceny
See this heartfelt artistry?
Mortally, I free the God in me
I give an MC instant sympathy like crippled amputees
From botched carpentry trying to single handedly
Try they hand at archery
Bad Bible bury my sinning in ink
I think I could inseminate a seminary
It's scary, walking with a pound even when not needed
And these stigmatas that I got, don't know how to stop bleeding
More wicked than any man breathing
Articulatly speaking, you're thieving, shrinking, it ain't worth repeating
For any petty, measily reason I'm wild sick
Your body won't even have a bone left to make a wish with
The explicit misfit, killer instinct, mystic Christian
Spit at this thing, try to diss me, hang you from ceiling like P! nk
Picture perfect, sinister, keeping the devil nervous
Writing verses, making you reconsider your life purpose
Every time I hear your name it's from getting punked
You worse than a pussy cause a pussy only bleeds once a month
Hit the ground after hallucinating, thousands of lines
They want the lyric god dead even the best try
My CDs in This Niggas Crazy section at Best Buy
Have you ever heard about the Bad Man Bible?
Tell you about the killer and his 12 disciples
That's why we come in pumping rifle
Have you ever heard about the Bad Man Bible?
Tell you about the killer and his 12 disciples
That's why we come in pumping rifle

překlad

Kapitola a verš. Ze špatné bible
Přísahám
Masakr by mělo být alespoň moje druhé jméno
Jsem zvíře s tesáky, nemrzmím a jsem imunní vůči bolesti
Udržuji s mozkem, který je klinicky šílený
Biologové nikdy nic podobného neviděli, je to nový kmen
Na buněčné úrovni, chladno jako na Ukrajině
A moderní věda je příliš mladá na to, aby se to dalo vysvětlit
Jeho sláva je tak pro ptáky, že má pocit, že mi rostou křídla
A nenávistníci vypadají tak malí z místa, kde jsem, v oblacích a tak
Všichni jako děvky dělají cokoli, aby upoutali mou pozornost
Způsobuji brutalitu, zakázán Genevanským konvencím
Chtějí mě vystřihnout z historie, ale neumírám
Moje srdce je oheň, moje mysl je voda, železo mého těla
Zvuk sirény, tyranského obra, který se nikdy neunaví
Boží dítě z divočiny, vzdorující říši
Přežít ty, kteří se spiknou proti Ghetto Vampire
Nemocní nadšenci jako Beyoncein otec
Aby poznali, že tito zbabělci drží, stojí ohromující
Úroveň génia, by měla být provedení s čepicí a šaty
Psychicky narušený, ruš mě
Nechte svou rodinu pohřbít
Moje srdce je prázdná dutina, kterou lze vyplnit pouze vraždou
Duste svůj zasraný obličej, dokud nebudete krvácet ze všech úst
Udělejte ze svého života peklo, dokud mi Ďábel neplatí hypotéku
Dostal jsem mozkovou chorobu, která je zkroucená
Jako Lawrence Taylor v tom crack hotelu s nezletilými děvkami
Doufám, že mi Bůh dá shovívavost
Všechny mé bolesti proměnil v sílu
Mohli prodat mé slzy za GNC
Snažím se zůstat zdravý, správný a udržovat si pevnou postavu
A černá nepraská
Ne, ale moje portorická strana
Nenávidím lidi, třesu se smrtelně
Přímý podivný mozek
Vlastnit rys usnadňující velké zlo
Lyrický Ježíš obklopen svými sedmi učedníky
Zpěv písní o přežití z Bad Man Bible
Už jste někdy slyšeli o Bibli Bad Man?
Řeknu vám o vrahovi a jeho 12 učednících
Proto přicházíme s čerpací puškou
Už jste někdy slyšeli o Bibli Bad Man?
Řeknu vám o vrahovi a jeho 12 učednících
Proto přicházíme s čerpací puškou
Skutečná noční můra je tu trapně
Aby vaše špatné sny vypadaly ve srovnání s dětskými říkankami
Když mluvím, plivu evangelium
Rappeři jsou na All-Star Weekend naštvaní jako Superhead s lockjaw
Můžete to slyšet a cítit ve svém duchu, že se blíží smrt
Moje rýmy jsou zanícené, někdo dostane ibuprofen
Vyrůstat ve tmě, ale teď je můj čas
Do prdele kartony na mléko, budou šablonovat váš obličej na živých tele
Zastav Chino, vědí, že by ho měli lépe zabít
Nebo najdu a přeměním jejich porno filmů na šňupací tabák
Moje čmáranice je ekvivalentní třesoucím se dětem
Byli uvězněni a zapečetěni v haitské budově
Ale víra se nikdy nevzdala
Můj jed, který píšu jako šklebící se jack-o-laterns
Svítí a bliká, niggas běží jako perníkové muži, kteří užívají inzulín
Nechcete incident
Zakopáváte s nesprávným
To je sebevražda jako syn Marie Osmondové
Strach z každého muže, který dýchá pocit, který mě odvádí
Dejte to na seznam toho, co nemám, vedle AIDS a milosrdenství
Zůstávám v kontroverzi, která je prokletá jako pohanské uctívání
Zvrátit dokonalou vraždu jako poustevník kázání kázání
To v současné době rodí městské služebníky sloužící určitým osobám
Krájení a obětování panen tam číhá zlo
Krev v písku, jsem tu, abych naplnil Boží plán
Napište mi jméno na dlaň
Mám problém ve vašich rukou
Už jste někdy slyšeli o Bibli Bad Man?
Řeknu vám o vrahovi a jeho 12 učednících
Proto přicházíme s čerpací puškou
Už jste někdy slyšeli o Bibli Bad Man?
Řeknu vám o vrahovi a jeho 12 učednících
Proto přicházíme s čerpací puškou
Nejvášnivější, rouhačský. lyrický Lazarous
Sešijeme vás do útulku s hladovými krysami
Kromě částečně nepříjemného rozkrádání
Vidíte toto srdečné umění?
Smrtelně osvobozuji Boha ve mně
Dávám MC okamžité sympatie jako zmrzačené amputace
Od zpackaného tesařství, které se snaží bez pomoci
Zkuste vyzkoušet lukostřelbu
Špatná Bible pohřbila mé hříchy inkoustem
Myslím, že bych mohl inseminovat seminář
Je to děsivé, chodit s librou, i když to není potřeba
A tyhle stigmata, které jsem dostal, neví, jak zastavit krvácení
Zlovolnější než kterýkoli jiný člověk dýchající
Artikulově řečeno, zloděj, zmenšování, nestojí za to opakovat
Z jakéhokoli malicherného důvodu jsem zoufale nemocný
Tvému tělu nezbude ani kost, na kterou bys si přál
Výslovná ztracená existence, vražedný instinkt, mystický křesťan
Pliv na tu věc, zkus mě rozpustit, pověsit tě ze stropu jako P! nk
Obraz dokonalý, zlověstný, udržující ďábla nervózní
Psaní veršů vás přiměje přehodnotit svůj životní účel
Pokaždé, když slyším tvé jméno, je to z toho, že jsem dostal punk
Jste horší než kočička, protože kočička krvácí jen jednou za měsíc
Po halucinacích, tisíce čar, dopadl na zem
Chtějí, aby byl lyrický bůh mrtvý i při nejlepším pokusu
Moje CD v této sekci Niggas Crazy v Best Buy
Už jste někdy slyšeli o Bibli Bad Man?
Řeknu vám o vrahovi a jeho 12 učednících
Proto přicházíme s čerpací puškou
Už jste někdy slyšeli o Bibli Bad Man?
Řeknu vám o vrahovi a jeho 12 učednících
Proto přicházíme s čerpací puškou

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com