TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • C
  • »
  • chico hamilton – these foolish things

Interpret: chico hamilton - Název: these foolish things 

Písňové texty a překlad: chico hamilton - these foolish things Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od chico hamilton! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno c od chico hamilton a podívejte, jaké další písničky od chico hamilton máme v našem archívu, např. these foolish things.

Původní

Oh! Will you never let me be?

Oh! Will you never set me free?

The ties that bound us

Are still around us

There's no escape that I can see

And still those little things remain

That bring me happiness or pain

A cigarette that bears a lipstick's traces

An airline ticket to romantic places

And still my heart has wings

These foolish things remind me of you

A tinkling piano in the next apartment

Those stumbling words that told you what my heart meant

A fair ground's painted swings

These foolish things remind me of you

You came you saw you conquer'd me

When you did that to me

I knew somehow this had to be

The winds of March that make my heart a dancer

A telephone that rings but who's to answer?

Oh, how the ghost of you clings!

These foolish things remind me of you

First daffodils and long excited cables

And candle lights on little corner tables

And still my heart has wings

These foolish things remind me of you

The park at evening when the bell has sounded

The "Ile de France" with all the gulls around it

The beauty that is Spring's

These foolish things remind me of you

How strange how sweet to find you still

These things are dear to me

They seem to bring you near to me

The sigh of midnight trains in empty stations

Silk stockings thrown aside dance invitations

Oh, how the ghost of you clings!

These foolish things remind me of you

Gardenia perfume ling'ring on a pillow

Wild strawb'ries only seven francs a kilo

And still my heart has wings

These foolish things remind me of you

The smile of Garbo and the scent of roses

The waiters whistling as the last bar closes

The song that Crosby sings

These foolish things remind me of you

How strange how sweet to find you still

These things are dear to me

They seem to bring you near to me

The scent of smould'ring leaves, the wail of steamers

Two lovers on the street who walk like dreamers

Oh, how the ghost of you clings!

These foolish things remind me of you

překlad

Ach! Nikdy mě nenecháš být?

Ach! Nikdy mě neosvobodíš?

Pouta, která nás poutala

nás stále obklopují

Není úniku, který bych viděl

A stále ty malé věci zůstávají

Které mi přinášejí štěstí nebo bolest

Cigareta, která nese stopy rtěnky.

Letenka do romantických míst

A přesto má mé srdce křídla

Tyhle hlouposti mi tě připomínají.

Cinkání klavíru ve vedlejším bytě

Ta klopýtavá slova, která ti řekla, co mé srdce znamená.

Malované houpačky na pouti

Tyhle bláznivé věci mi tě připomínají.

Přišel jsi, viděl jsi, že jsi mě dobyl.

Když jsi mi to udělal

Věděla jsem, že to nějak musí být

Březnový vítr, který z mého srdce dělá tanečníka.

Telefon, který zvoní, ale kdo to má zvednout?

Ach, jak se tě duch drží!

Tyhle hlouposti mi tě připomínají.

První narcisy a dlouhé vzrušené kabely

A světla svíček na malých rohových stolcích

A přesto má mé srdce křídla

Tyhle bláznivé věci mi tě připomínají.

Park večer, když zazní zvonek.

"Ile de France" se všemi racky kolem.

Krásu, která patří jaru.

Tyhle bláznivé věci mi tě připomínají.

Jak zvláštní, jak sladké je najít tě stále

Tyhle věci jsou mi drahé

Zdá se, že mi tě přibližují

Vzdychání půlnočních vlaků na prázdných nádražích

Hedvábné punčochy pohozené na pozvánkách na tanec.

Ach, jak se tě duch drží!

Tyhle bláznivé věci mi tě připomínají.

Gardénie voní na polštáři.

Divoké slaměnky jen za sedm franků kilo.

A přesto má mé srdce křídla

Tyhle hlouposti mi tě připomínají.

Úsměv Garbo a vůně růží.

Číšníci pískají, když se zavírá poslední bar.

Píseň, kterou zpívá Crosby

Tyhle bláznivé věci mi tě připomínají.

Jak zvláštní, jak sladké je tě ještě najít

Tyhle věci jsou mi drahé

Zdá se, že mi tě přibližují

Vůně tlejícího listí, kvílení parníků.

Dva milenci na ulici, kteří jdou jako snílci.

Ach, jak se tě duch drží!

Tyhle bláznivé věci mi tě připomínají.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© 2021 - Textpreklad.com