TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • C
  • »
  • cheap trick – sing my blues away

Interpret: cheap trick - Název: sing my blues away 

Písňové texty a překlad: cheap trick - sing my blues away Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od cheap trick! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno c od cheap trick a podívejte, jaké další písničky od cheap trick máme v našem archívu, např. sing my blues away.

Původní

Hey now, what are you going to do

When the stars come shining for you?

Stay now, I know I had something to say

Can't you feel it now?

Listen now, for the melody has slipped away

But there's a song that lies in the dark

Like you and me, and all it needs is light of day

I get so sad and lonely

It hurts just to walk in the park

It's only when you're gone

I got to turn my radio on

So come on, let's sing me a song

You sing my blues away

Somehow I pulled you into my world

You're love has taken over me

And there's a girl there

That needs that light to see

Here she comes now

Like a summer rain

From an old time mystery

I let her sing her song

She's where I want to be

A sweet sound, that fills my world

Like an old float in my dream

But this old heart, I must say

There are no words to describe what you do, to me

You sing my blues away

I get so sad and lonely

It's long way home in the dark

It's only when you're gone

I got to turn my radio on

So come sing me a song

So come sing my blues away

Sing my blues away

Sing my blues away

překlad

Hej, co chceš udělat

Až ti budou hvězdy svítit?

Zůstaň teď, vím, že jsem měl co říct

Copak to teď necítíš?

Teď poslouchej, protože melodie se vytratila

Ale je tu píseň, která leží ve tmě

Jako ty a já, a jediné, co potřebuje, je denní světlo.

Jsem tak smutná a osamělá

Bolí mě jen procházka parkem

Jen když jsi pryč

Musím si zapnout rádio

Tak pojď, zazpíváme mi písničku.

Zpíváš mé blues pryč

Nějak jsem tě vtáhl do svého světa

Tvá láska mě ovládla

A je tam dívka

Která potřebuje to světlo, aby viděla

A teď přichází.

Jako letní déšť

Z tajemství starých časů

Nechám ji zpívat její píseň

Ona je tam, kde chci být

Sladký zvuk, který naplňuje můj svět

Jako starý plovák v mém snu

Ale to staré srdce, musím říct

Neexistují slova, která by popsala, co pro mě děláš.

You sing my blues away

Jsem tak smutný a osamělý

Je to dlouhá cesta domů ve tmě

Jen když jsi pryč

Musím zapnout rádio

Tak pojď mi zazpívat písničku

Tak pojď a zazpívej mi blues

Sing my blues away

Sing my blues away

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© 2021 - Textpreklad.com