TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • +
  • »
  • chase johanson – let em fall

Interpret: chase johanson - Název: let em fall 

Písňové texty a překlad: chase johanson - let em fall Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od chase johanson! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno od chase johanson a podívejte, jaké další písničky od chase johanson máme v našem archívu, např. let em fall.

Původní

If you can't hold your heart up high enough,
Let it down
And if you can't make it all the way well then,
Ride along
Too many times too many ways
It looks so different but it's all the same
So many chances to move on stay strong and fight along-
Side your brother kin
So tell me this one fix and one spark forever gone
On the chin
Too many times too many ways
It seems so different but it's all the same
You were lost with me in the middle of the sea and the hardest part was the sympathy that I had for you when the tears came down just sea and the air not a soul around
You let 'em fall
You let 'em fall
You let 'em fall
Fall
Remember when you thought it then to be oh so easy yes?
Sometimes you're wrong
So stick with me and ride free and feel the breeze next to the sea
Not just for me
Too many times too many ways
It seems so different but it's all the same
You were lost with me in the middle of the sea and the hardest part was the sympathy that I had for you when the tears came down just sea and the air not a soul around
You let 'em fall
You let 'em fall
You let 'em fall
You let 'em fall, Ooooooooooooooooooooo
You let 'em fall

překlad

Pokud nemůžete držet své srdce dostatečně vysoko,
Nech to plavat
A pokud to potom nezvládnete úplně dobře,
Jízda podél
Příliš mnoho způsobů
Vypadá to tak odlišně, ale je to stejné
Tolik šancí jít dál, zůstat silných a bojovat spolu -
Postavte svého bratra
Řekněte mi, že tahle oprava a jedna jiskra jsou navždy pryč
Na bradě
Příliš mnoho způsobů
Vypadá to tak odlišně, ale je to stejné
Byl jsi se mnou ztracen uprostřed moře a nejtěžší částí bylo soucit, který jsem k tobě měl, když slzy stékaly jen po moři a vzduch ne duše kolem
Nechal jsi je spadnout
Nechal jsi je spadnout
Nechal jsi je spadnout
Podzim
Pamatujete si, když jste si tehdy mysleli, že je to tak snadné, ano?
Někdy se pleteš
Takže zůstaňte se mnou a jeďte zdarma a pociťujte vánek u moře
Nejen pro mě
Příliš mnoho způsobů
Vypadá to tak odlišně, ale je to stejné
Byl jsi se mnou ztracen uprostřed moře a nejtěžší částí bylo soucit, který jsem k tobě měl, když slzy stékaly jen po moři a vzduch ne duše kolem
Nechal jsi je spadnout
Nechal jsi je spadnout
Nechal jsi je spadnout
Necháš je spadnout, Ooooooooooooooooooooo
Nechal jsi je spadnout

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com