TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • C
  • »
  • champion – time slips away

Interpret: champion - Název: time slips away 

Písňové texty a překlad: champion - time slips away Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od champion! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno c od champion a podívejte, jaké další písničky od champion máme v našem archívu, např. time slips away.

Původní

Four year of my life that I'm never getting back and it hurts so much to realize. The days, the years I can't never live again. Painstaking, heart broken, and filled with regret. Yea it's like the time is slipping through the cracks. But now, now I wish that I could take it back but it's never coming back. And I thought I knew a better way. I'd lose myself in anything that could take away the pain. Years spent running and I never knew the cost. But shattered mirrors and broken hearts finally showed me what I'd lose. Yea it's like the time is slipping through the cracks. But now, now I wish that I could take it back. We've all been lost before we've all been knocked to the ground. Let go of our regrets and find the strength to turn it around. I know it might seem far too late but we're just about to break these chains that have always held us back. We've made our own mistakes but now it's time to set it straight. And live our lives. Be who we need to be and let our hearts be free. Now we live our lives. Be who we need to be and let our hearts be free.

překlad

Čtyři roky mého života, které se mi už nikdy nevrátí, a tak mě to bolí, když jsem si to uvědomil. Dny, roky, které už nikdy nemohu žít. Pečlivé, zlomené srdce a plné lítosti. Ano, je to, jako by čas proklouzl mezi trhlinami. Ale teď, teď si přeji, abych to mohl vzít zpět, ale nikdy se to nevrátí. A myslel jsem si, že znám lepší způsob. Ztratil bych se ve všem, co by mi mohlo unést bolest. Roky strávené provozováním a nikdy jsem neznal cenu. Ale rozbitá zrcadla a zlomené srdce mi konečně ukázaly, o co jsem přišel. Ano, je to, jako by čas proklouzl mezi trhlinami. Ale teď, teď si přeji, abych to mohl vzít zpět. Všichni jsme byli ztraceni, než jsme byli všichni sraženi k zemi. Pusť naši lítost a najdi sílu to napravit. Vím, že se to může zdát příliš pozdě, ale právě se chystáme zlomit tyto řetězy, které nás vždy držely zpátky. Udělali jsme vlastní chyby, ale nyní je čas to napravit. A žít naše životy. Buďte tím, kým musíme být, a nechte naše srdce být svobodná. Nyní žijeme naše životy. Buďte tím, kým musíme být, a nechte naše srdce být svobodná.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com