TEXTPREKLAD.COM

Interpret: champion - Název: the decline 

Písňové texty a překlad: champion - the decline Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od champion! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno c od champion a podívejte, jaké další písničky od champion máme v našem archívu, např. the decline.

Původní

I was reliving all those times we shared
And it's hard, because there's nothing left of you
And I can see you're not the same
You used to be so strong, but time has changed you
You turned away
I keep on trying and trying to escape from the past
Because those days used to mean so much
We stood side by side and nothing else mattered
We were Straight Edge and at least I still am
Did you forget about what we said?
Or did it just not mean that much?
Sitting with my head in my hands
Wondering what happened to us
Now only a whisper remains of the person I once knew
We came, we conquered those days
But now, now you're gone

překlad

Znovu jsem prožíval všechny ty časy, které jsme sdíleli
A je to těžké, protože z vás nic nezbylo
A vidím, že nejsi stejný
Býval jsi tak silný, ale čas tě změnil
Odvrátil jsi se
Stále se snažím a snažím uniknout z minulosti
Protože ty dny dříve tolik znamenaly
Stáli jsme bok po boku a na ničem jiném nezáleželo
Byli jsme Straight Edge a alespoň já stále jsem
Zapomněli jste na to, co jsme řekli?
Nebo to tak moc neznamenalo?
Sedím s hlavou v dlaních
Zajímá vás, co se nám stalo
Z osoby, kterou jsem kdysi znal, zbývá jen šepot
Přišli jsme, dobyli jsme ty dny
Ale teď, teď jsi pryč

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com