TEXTPREKLAD.COM

Interpret: champion - Název: every word 

Písňové texty a překlad: champion - every word Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od champion! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno c od champion a podívejte, jaké další písničky od champion máme v našem archívu, např. every word.

Původní

With nothing left to say, you turned your back
And walked away
Your words never meant a thing
And it hurts to know that even after all this time
I find myself still reaching out to you
All our best days lay ahead while yours are far behind
We won't lose, I know that we'll never lose sight
Still choking on those words, and I want to say it to your face
But it's time that I learn to let it go
the words you said never meant a thing
And after all this time it was you who proved us right
All our best days lay ahead while yours are far behind
We won't lose sight
Broken trust is hard to build back up again
But we won't lose, I know that we'll never lose sight
We're moving on
They come and go as days go by
And we're left standing all alone
But it's not the numbers, it's what's inside and we're the ones
with the lasting values
We're going to make these moments count
And every word we said, is meant to last until the end
What we said and what is meant, every word is meant to last
Until the end

překlad

Když už nebylo co říct, otočil se zády
A odešel
Vaše slova nikdy nic neznamenala
A bolí to vědět i po celé té době
Zjistil jsem, že se k vám stále natahuji
Všechny naše nejlepší dny leží před námi, zatímco ty vaše jsou pozadu
Neztratíme, vím, že nikdy neztratíme zrak
Stále se dusím těmito slovy a chci ti to říct do tváře
Ale je čas se naučit to nechat jít
slova, která jsi řekla, nikdy nic neznamenala
A po celou tu dobu jsi nám dal za pravdu
Všechny naše nejlepší dny leží před námi, zatímco ty vaše jsou pozadu
Neztratíme zrak
Zlomenou důvěru je těžké znovu vybudovat
Ale neztratíme, vím, že nikdy neztratíme zrak
Jdeme dál
Přicházejí a odcházejí, jak dny plynou
A my zůstaneme stát úplně sami
Ale to nejsou čísla, to je to, co je uvnitř, a my jsme ty
s trvalými hodnotami
Budeme tyto okamžiky počítat
A každé slovo, které jsme řekli, má trvat až do konce
Co jsme řekli a co je míněno, každé slovo má vydržet
Do konce

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com