TEXTPREKLAD.COM

Interpret: champion - Název: 1 to 2 

Písňové texty a překlad: champion - 1 to 2 Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od champion! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno c od champion a podívejte, jaké další písničky od champion máme v našem archívu, např. 1 to 2.

Původní

[Originally by Dag Nasty]
There are things I'd like to say
that I've said too many times before
things I should have done
instead of looking for a way to get out
'Cause you'll never know the sorrow I felt
or the hours I've laid awake
thinking about just what you said
how could you know how I felt?
I never took the time to figure it out
or see how the problems arose
I tried to blame the two of you
I can only blame myself
for the pain we felt
There are words I should have spoken
but I kept my fucking mouth shut instead
words would've made the difference
but they always stayed unsaid
'Cause you'll never know the sorrow I felt
or the hours I've laid awake
thinking about just what you said
how could you know how I felt?
I never took the time to figure it out
or see how the problems arose
I tried to blame the two of you
I can only blame myself
for the pain we felt
Why won't you ever see?
Why won't you even see?
Why won't you ever see?
Why won't you even see?
it's not just me
it's not just me
it's not just me
it's not just me

překlad

[Původně Dag Nasty]
Jsou věci, které bych rád řekl
že jsem to řekl už mnohokrát
věci, které jsem měl udělat
místo toho, abychom hledali způsob, jak se dostat ven
Protože nikdy nezjistíš smutek, který jsem cítil
nebo hodiny, které jsem probudil
přemýšlet o tom, co jsi řekl
jak můžeš vědět, jak jsem se cítil?
Nikdy jsem si nenašel čas, abych na to přišel
nebo se podívejte, jak problémy vznikly
Snažil jsem se obviňovat vás dva
Mohu za to jen sám
za bolest, kterou jsme cítili
Existují slova, která jsem měl říct
ale místo toho jsem držel zavřená ústa
slova by to změnila
ale vždy zůstali nevyřčeni
Protože nikdy nezjistíš smutek, který jsem cítil
nebo hodiny, které jsem probudil
přemýšlet o tom, co jsi řekl
jak můžeš vědět, jak jsem se cítil?
Nikdy jsem si nenašel čas, abych na to přišel
nebo se podívejte, jak problémy vznikly
Snažil jsem se obviňovat vás dva
Mohu za to jen sám
za bolest, kterou jsme cítili
Proč nikdy neuvidíš?
Proč to ani neuvidíš?
Proč nikdy neuvidíš?
Proč to ani neuvidíš?
nejsem to jen já
nejsem to jen já
nejsem to jen já
nejsem to jen já

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com