TEXTPREKLAD.COM

Interpret: chairlift - Název: show u off 

Písňové texty a překlad: chairlift - show u off Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od chairlift! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno od chairlift a podívejte, jaké další písničky od chairlift máme v našem archívu, např. show u off.

Původní

Take a break from moving mountains,
I wanna show you off
Laying low at home, whatever
I wanna show you off
To the boys who think they're clever,
I want to show you off
So that they see who's finally saying yes to love
You can trust this, you can have this
I'm not playing a game
I wanna let this go public and not be ashamed
They don't make them like you anymore
'Cuz if you got it like we got it
If it's real and if you want it babe
Show it off
Let them how you get on
Roll my window down to flaunt it
Babe, show it off
See I can be a discreet lover
but I wanna show you off
Can't keep this under cover
If you wanna bring your boys around
then you can show me off too
You can trust this, you can have this
I'm not playing a game
I wanna preach this, unleash this
And not be ashamed
They don't make them like you any more
So take a second, take a minute
'Cuz if you got it like we got it
If it's real and if you want it babe
Show it off
Let them see how you get on
Roll my window down to flaunt it
Babe, show it off, show it off
I am past the point of asking what
What I wanna let the whole world know you're mine
'Cuz if you got it like we got it
If it's real
Let them see how you get on
Roll my window down to flaunt it
Show it off, show it off
'Cuz if you got it like we got it.
And you got it like we do
Hey, and if It's real
Let me see you get down, down, down, down
If it's real, real, real
Let them see how you get down

překlad

Odpočiňte si od pohybujících se hor,
Chci tě předvést
Ležení doma, cokoli
Chci tě předvést
Chlapcům, kteří si myslí, že jsou chytří,
Chci se tě pochlubit
Aby viděli, kdo nakonec říká lásce ano
Tomu můžete věřit, můžete to mít
Nehraju hru
Chci to nechat zveřejnit a nestydět se
Už je nedělají jako ty
„Protože pokud to máš, jako jsme to dostali my
Pokud je to skutečné a pokud to chcete, zlato
Chlubit se
Nechte je, jak se vám daří
Sklopte okno a chlubte se tím
Zlato, ukaž to
Podívej, můžu být diskrétní milenec
ale chci tě předvést
Nemůžu to schovat
Pokud chcete přivést své chlapce
pak se můžeš také pochlubit mně
Tomu můžete věřit, můžete to mít
Nehraju hru
Chci to kázat, rozpoutat to
A nenechte se stydět
Už je nedělají jako ty
Chvíli tedy, chvilku
„Protože pokud to máš, jako jsme to dostali my
Pokud je to skutečné a pokud to chcete, zlato
Chlubit se
Nechte je vidět, jak se vám daří
Sklopte okno a chlubte se tím
Zlato, ukaž se, ukaž se
Už jsem za hranicí ptát se co
Co chci dát celému světu vědět, že jsi můj
„Protože pokud to máš, jako jsme to dostali my
Pokud je to skutečné
Nechte je vidět, jak se vám daří
Sklopte okno a chlubte se tím
Ukažte to, ukažte se
„Protože pokud to máš, jako jsme to dostali my.
A máš to jako my
Hej, a jestli je to skutečné
Ukaž, jak ses dostal dolů, dolů, dolů, dolů
Pokud je to skutečné, skutečné, skutečné
Nechte je vidět, jak se dostanete dolů

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com