TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • C
  • »
  • celtic woman – the new ground isle of hope isle of tears

Interpret: celtic woman - Název: the new ground isle of hope isle of tears 

Písňové texty a překlad: celtic woman - the new ground isle of hope isle of tears Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od celtic woman! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno c od celtic woman a podívejte, jaké další písničky od celtic woman máme v našem archívu, např. the new ground isle of hope isle of tears.

Původní

On the first day on January,

Eighteen ninety-two,

They opened Ellis Island and they let

The people through.

And the first to cross the threshold

Of that isle of hope and tears,

Was Annie Moore from Ireland

Who was all of fifteen years.

[Chorus]

Isle of hope, isle of tears,

Isle of freedom, isle of fears,

But it's not the isle you left behind.

That isle of hunger, isle of pain,

Isle you'll never see again

But the isle of home is always on your mind.

In a little bag she carried

All her past and history,

And her dreams for the future

In the land of liberty.

And courage is the passport

When your old world disappears

But there's no future in the past

When you're fifteen years

[Chorus]

When they closed down Ellis Island

In nineteen forty-three,

Seventeen million people

Had come there for sanctuary.

And in springtime when I came here

And I stepped onto it's piers,

I thought of how it must have been

When you're fifteen years.

[Chorus]

překlad

První den v lednu,

devadesátého druhého,

Otevřeli Ellis Island a nechali

lidi skrz.

A první, kdo překročil práh

ostrova naděje a slz,

byla Annie Mooreová z Irska.

které bylo pouhých patnáct let.

[sbor]

Ostrov naděje, ostrov slz,

ostrov svobody, ostrov strachu,

Ale není to ostrov, který jsi nechala za sebou.

Ten ostrov hladu, ostrov bolesti,

Ostrov, který už nikdy neuvidíš.

Ale ostrov domova máš stále na mysli.

V malé tašce nesla

Celou svou minulost a historii,

A své sny o budoucnosti

V zemi svobody.

A odvaha je pas

Když tvůj starý svět zmizí

Ale v minulosti není žádná budoucnost

Když je ti patnáct let

[sbor]

Když zavřeli Ellis Island

V devatenáctém čtyřicátém třetím,

Sedmnáct milionů lidí

tam přišlo pro útočiště.

A na jaře, když jsem sem přišel

A vstoupil jsem na jeho mola,

myslel jsem na to, jaké to muselo být

když je vám patnáct let.

[sbor]

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© 2021 - Textpreklad.com