TEXTPREKLAD.COM

Interpret: cato - Název: watch me 

Písňové texty a překlad: cato - watch me Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od cato! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno od cato a podívejte, jaké další písničky od cato máme v našem archívu, např. watch me.

Původní

Verse 1
It was hot, but I felt cold and all alone
The friends I once thought were so real
seemed so gone
I had to let them go,
cause my dreams and them just wouldn't flow
The way I wanted 'em to
Cause time just kept on ticking and the seasons changed away
With just this life to live, 24 hours in a day
Each destiny's one of a kind
But the best path for me is mine
So if you won't join me, then
You can just watch and see that
Chorus
You and I have come to the end of our road
I gotta go
But you can watch me
As hard as you tried I can't drive my life
Sitting on the passenger side
It's your turn to
Watch me, watch me yea
Verse 2
No harm intended
See what we had, hasn't ended
It's just evolved, just resolved
You always seem to point out my mistakes but
Never seem to show me any faith, at all, at all
And since, where I'm trying to be just
Really isn't your scene, I'll
Break this thing off clean and
Fly solo for a while
One thing I just could never do,
Spend my life being untrue
That's no good for me,
and it's sure not good for you
I can't do it no more
Chorus
You and I have come to the end of our road
I gotta go
But you can watch me
As hard as you tried I can't drive my life
Sitting on the passenger side
It's your turn to
Watch me, watch me yea
Watch me, watch me yea
I'm taking the wheel cause
Bridge
I can't drive my life sitting on the passenger side
I'm not here to be about you, got my own set of things to do,
You can watch me
I'm not here to be about you, got my own set of things to do,
Don't be sorry, you can watch me
Watch me, yea, watch me (x8)
Chorus
You and I have come to the end of our road
I gotta go
But you can watch me
As hard as you tried I can't drive my life
Sitting on the passenger side
It's your turn to
Watch me, watch me yea

překlad

1. verš
Bylo horko, ale bylo mi zima a úplně sám
Přátelé, o kterých jsem si kdysi myslel, že jsou tak skuteční
vypadal tak pryč
Musel jsem je nechat jít
protože moje sny prostě neplynou
Jak jsem je chtěl
Protože čas stále tikal a roční období se změnilo
S tímto životem, 24 hodin denně
Každý osud je jediný svého druhu
Ale nejlepší cesta pro mě je moje
Takže pokud se ke mně nepřipojíš, tak
Můžete to jen sledovat a vidět
refrén
Ty a já jsme přišli na konec naší silnice
musím jít
Ale můžete mě sledovat
Tak tvrdě, jak jste se snažili, nemohu řídit svůj život
Sedí na straně spolujezdce
Jste na řadě
Sledujte mě, sledujte mě ano
Verš 2
Nebylo zamýšleno žádné poškození
Podívejte se, co jsme měli, neskončilo
Jen se to vyvinulo, prostě se to vyřešilo
Zdá se, že vždy poukážeš na mé chyby, ale
Zdá se mi, že mi vůbec neukazuje žádnou víru
A od té doby, kde se snažím být spravedlivý
Opravdu to není tvoje scéna, já
Odlomte tu věc čistou a
Leťte na chvíli sólo
Jedna věc, kterou jsem nikdy nemohl udělat,
Strávit můj život nepravdivým
To pro mě není dobré,
a určitě to pro vás není dobré
Už to nemůžu udělat
refrén
Ty a já jsme přišli na konec naší silnice
musím jít
Ale můžete mě sledovat
Tak tvrdě, jak jste se snažili, nemohu řídit svůj život
Sedí na straně spolujezdce
Jste na řadě
Sledujte mě, sledujte mě ano
Sledujte mě, sledujte mě ano
Beru kolo, protože
Most
Nemůžu řídit svůj život sedět na straně spolujezdce
Nejsem tady, abych byl o tobě, mám svůj vlastní soubor věcí,
Můžete mě sledovat
Nejsem tady, abych byl o tobě, mám svůj vlastní soubor věcí,
Neomlouvejte se, můžete mě sledovat
Sleduj mě, ano, sleduj mě (x8)
refrén
Ty a já jsme přišli na konec naší silnice
musím jít
Ale můžete mě sledovat
Tak tvrdě, jak jsi se snažil, nemohu řídit svůj život
Sedí na straně spolujezdce
Jste na řadě
Sledujte mě, sledujte mě ano

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com