TEXTPREKLAD.COM

Interpret: cat stevens - Název: ruins 

Písňové texty a překlad: cat stevens - ruins Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od cat stevens! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno c od cat stevens a podívejte, jaké další písničky od cat stevens máme v našem archívu, např. ruins.

Původní

It's so quiet in the ruins walking though the old town
Stones crumbling under my feet I see smoke for miles around
Oh it's enough to make you weep, all that remains of the main street
Up in the park on Sunday, dogs chasing and the children played
Old man with his head down, can't see nothing more around, no
But he remembers how it used to be, back in the old days,
So nice to see you coming back in this town again
It's nice to see a friendly face come peeping through having tea
In the afternoon, so nice to see you coming back in this town again
Ah but it's all changed winter turned on a man
Came down on day when no-one was looking and it
Stole away the land, people running scared, losing hands
Dodging shadows of falling sand, buildings standing like empty shells
And nobody...helping no-one else
Young child with his hands high, ain't able to see no reason why, no
But he remembers how it used to be, back in the old days,
So nice to see you coming back in this town again
It's nice to see a friendly face come peeping through
You'd better know what you're going through now
You came back here to find your home is a black horizon
That you don't recognize, evil destruction has taken everything
You'd better walk on the side while you're still walking
Just keep on walking on down the street keep your distance
From the people you meet.
Oh Lord and you'd better watch your eyes
'Cause if smoke gets in them, baby you won't rise again.
Where's it leading to freedom at what cost
People needing more and more and it's all getting lost
I want back, I want back
Back to the time when the earth was green
And there was no high walls and the sea was clean
Don't stop that sun to shine, it's not yours or mine, no.

překlad

V ruinách, které procházejí starým městem, je tak ticho
Kameny se mi rozpadají pod nohama a vidím kouř na míle daleko
To stačí k tomu, abyste se rozplakali, vše, co zbylo z hlavní ulice
V neděli nahoře v parku se honili psi a děti si hrály
Stařík se skloněnou hlavou, nic víc kolem nevidím, ne
Ale pamatuje si, jak to bývalo, za starých časů,
Rád vás vidím, jak se vracíte znovu do tohoto města
Je hezké vidět přátelský obličej vykukující čajem
Odpoledne vás tak ráda vidím, jak se vracíte znovu do tohoto města
Ach, ale všechno se změnilo, zima se obrátila k muži
Přišel v den, kdy se nikdo nedíval, a to
Ukradli zemi, lidé běhali vyděšení a ztráceli ruce
Uhýbající se stíny padajícího písku, budovy stojící jako prázdné mušle
A nikdo ... nepomáhá nikomu jinému
Malé dítě s vysokými rukama, nevidí žádný důvod proč, ne
Ale pamatuje si, jak to bývalo, za starých časů,
Rád vás vidím, jak se vracíte znovu do tohoto města
Je hezké vidět, jak skrz nakukuje přátelská tvář
Raději byste měli vědět, čím prožíváte nyní
Vrátili jste se sem a zjistili, že váš domov je černý horizont
Že neuznáváte, zlá destrukce vzala všechno
Raději jděte po boku, když ještě chodíte
Jděte dál po ulici, udržujte si odstup
Od lidí, které potkáte.
Pane, a raději sleduj své oči
Protože pokud se do nich dostane kouř, zlato, už znovu nevstaneš.
Kam to vede za svobodu za jakou cenu
Lidé potřebují víc a víc a všechno se ztrácí
Chci zpět, chci zpět
Zpět do doby, kdy byla Země zelená
A nebyly tam žádné vysoké zdi a moře bylo čisté
Nezastavujte to slunce, aby svítilo, není to vaše ani moje, ne.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com