TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • C
  • »
  • cat stevens – i never wanted to be a star

Interpret: cat stevens - Název: i never wanted to be a star 

Písňové texty a překlad: cat stevens - i never wanted to be a star Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od cat stevens! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno c od cat stevens a podívejte, jaké další písničky od cat stevens máme v našem archívu, např. i never wanted to be a star.

Původní

I was seventeen,
You were working for Matthew and Son,
The Beatles met the Queen, and I wrote
I'm gonna get me a gun, yeah, yeah
It was like a dream in the star machine,
Oh, no, izitso, izitso?
I never wanted to be a star,
I never wanted to travel far
I only wanted a little bit of love
So I could put a little love in my heart
I never wanted to be la-de-da,
Go to parties "Avec le bourgeois"
I only wanted to sing my song well,
So I could ring a small bell in your heart
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
I was on the road,
Sleeping between lorry lights, oh no
Stone-drunk and cold,
Heading into a bad night, yeah, yeah
Just another bean in the star machine, hi ho,
Here I go, here I go
I never wanted to be a star
Buy my mum a Ferrari car
I only wanted to run my own race,
So I could win a small place in your heart
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
Nature found a way,
It picked me up off the dark side, yeah, yeah
Showed me another day, it made me sing
"I think I see the light"
Not another bean in the star machine, oh no,
This time I won't go
I never wanted to be a star,
I never wanted to travel far
I only wanted a little bit of love
So I could put a little love in my heart

překlad

Bylo mi sedmnáct,
Pracoval jsi pro Matouše a syna,
Beatles se setkali s královnou a já jsem napsal
Vezmu mi zbraň, jo, jo
Bylo to jako sen ve hvězdném stroji,
Oh, ne, izitso, izitso?
Nikdy jsem nechtěl být hvězdou,
Nikdy jsem nechtěl cestovat daleko
Chtěl jsem jen trochu lásky
Takže jsem si mohl dát trochu lásky do srdce
Nikdy jsem nechtěl být la-de-da,
Přejít na večírky "Avec le burgeois"
Chtěl jsem jen dobře zpívat svou píseň,
Takže bych mohl zazvonit na malý zvonek ve tvém srdci
Jo, jo, jo, jo, jo, jo
Byl jsem na cestě,
Spí mezi světly nákladních vozidel, ach ne
Opilý kamenem a chladný,
Míří do špatné noci, jo, jo
Jen další fazole ve hvězdném stroji, ahoj,
Tady jdu, tady jdu
Nikdy jsem nechtěl být hvězdou
Kupte mámě auto značky Ferrari
Chtěl jsem jen běžet svůj vlastní závod,
Takže bych mohl vyhrát malé místo ve vašem srdci
Jo, jo, jo, jo, jo, jo
Příroda našla způsob,
Zvedlo mě to z temné strany, jo, jo
Ukázal mi další den, přiměl mě zpívat
„Myslím, že vidím světlo“
Ani další fazole ve hvězdném stroji, ach ne,
Tentokrát nepůjdu
Nikdy jsem nechtěl být hvězdou,
Nikdy jsem nechtěl cestovat daleko
Chtěl jsem jen trochu lásky
Takže jsem si mohl dát trochu lásky do srdce

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com