TEXTPREKLAD.COM

Interpret: cat stevens - Název: home 

Písňové texty a překlad: cat stevens - home Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od cat stevens! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno c od cat stevens a podívejte, jaké další písničky od cat stevens máme v našem archívu, např. home.

Původní

Home on a kite we fly,
Home on a breeze we blow
Eying the folks below and
Watching everybody run,
Each one heading for a different place
Watching everybody hide,
Each behind a different face
Home where the days are long
Back where the people are free,
Home where all sides agree and,
Everybody has a friend, oh
And no one ever has to grab
Everybody shares the love,
Giving everything they have.
Forever forever your lamp will burn
Forever home forever would that you'd learn
That you came with nothing
So with nothing you'll return
Home
You know you're not alone
It's only 'cause you're not a home
That you feel so out of place.
Forever forever your lamp will burn
Forever home forever would that you'd learn
That you came with nothing
So with nothing you'll return
Home where all the mums can sing,
Back where the children don't cry,
Home where you never ask why and
Everybody has enough, and ya don't have to put on clothes
Nobody has to hide 'case everyone already knows.

překlad

Doma na drakovi létáme,
Doma na vánku foukáme
Eying the people below and
Sledovat, jak všichni utíkají,
Každý míří na jiné místo
Sleduji, jak se všichni schovávají,
Každý za jinou tváří
Domov, kde jsou dny dlouhé
Zpátky tam, kde jsou lidé zdarma,
Domov, kde se shodují všechny strany, a
Každý má přítele, ach
A nikdo se nikdy nemusí chytit
Všichni sdílejí lásku,
Dávají vše, co mají.
Navždy bude vaše lampa hořet
Navždy doma, to by ses naučil
Že jsi přišel s ničím
Takže se nic nevrátíš
Domov
Víš, že nejsi sám
Je to jen proto, že nejsi domov
Že se cítíš tak na místě.
Navždy bude vaše lampa hořet
Navždy doma, to by ses naučil
Že jsi přišel s ničím
Takže se nic nevrátíš
Domov, kde mohou všechny maminky zpívat,
Zpátky tam, kde děti neplačou,
Domov, kde se nikdy neptáte proč a
Každý má dost a vy se nemusíte oblékat
Nikdo nemusí skrývat případ, který už každý ví.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com