TEXTPREKLAD.COM

Interpret: cat stevens - Název: father son 

Písňové texty a překlad: cat stevens - father son Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od cat stevens! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno c od cat stevens a podívejte, jaké další písničky od cat stevens máme v našem archívu, např. father son.

Původní

Father
It's not time to make a change,
Just relax, take it easy.
You're still young, that's your fault,
There's so much you have to know.
Find a girl, settle down,
If you want you can marry.
Look at me, I am old, but I'm happy.
I was once like you are now, and I know that it's not easy,
To be calm when you've found something going on.
But take your time, think a lot,
Why, think of everything you've got.
For you will still be here tomorrow, but your dreams may not.
Son
How can I try to explain, when I do he turns away again.
It's always been the same, same old story.
From the moment I could talk I was ordered to listen.
Now there's a way and I know that I have to go away.
I know I have to go.
Father
It's not time to make a change,
Just sit down, take it slowly.
You're still young, that's your fault,
There's so much you have to go through.
Find a girl, settle down,
If you want you can marry.
Look at me, I am old, but I'm happy.
Son, away away away, I know I have to
Make this decision alone, no son
All the times that I cried, keeping all the things I knew inside,
It's hard, but it's harder to ignore it.
If they were right, I'd agree, but it's them you know not me.
Now there's a way and I know that I have to go away.
I know I have to go.
Father, stay stay stay, why must you go and
Make this decision alone?

překlad

Otec
Není čas na změnu,
Jen se uvolněte, uklidněte se.
Jsi stále mladý, to je tvoje chyba
Je toho tolik, co musíte vědět.
Najít dívku, usadit se,
Pokud chcete, můžete se oženit.
Podívej se na mě, jsem starý, ale jsem šťastný.
Kdysi jsem byl jako ty a vím, že to není snadné,
Buďte klidní, když jste zjistili, že se něco děje.
Ale dej si na čas, hodně přemýšlej,
Proč, přemýšlejte o všem, co máte.
Zítra tu stále budete, ale vaše sny nemusí.
Syn
Jak se mohu pokusit vysvětlit, když to udělám, on se zase odvrátí.
Vždy to byl stejný, stejný starý příběh.
Od chvíle, kdy jsem mohl mluvit, mi bylo nařízeno naslouchat.
Nyní existuje způsob a já vím, že musím jít pryč.
Vím, že musím jít.
Otec
Není čas na změnu,
Jen se posaďte a pomalu to berte.
Jsi stále mladý, to je tvoje chyba
Je toho tolik, čím musíte projít.
Najít dívku, usadit se,
Pokud chcete, můžete se oženit.
Podívej se na mě, jsem starý, ale jsem šťastný.
Synu, daleko pryč, vím, že musím
Učiň toto rozhodnutí sám, žádný synu
Po celou dobu, kdy jsem brečel, nechal všechny věci, které jsem znal, uvnitř,
Je to těžké, ale je těžší to ignorovat.
Kdyby měli pravdu, souhlasil bych, ale jsou to oni, ty mě nevíš.
Nyní existuje způsob a já vím, že musím jít pryč.
Vím, že musím jít.
Otče, zůstaň, zůstaň, proč musíš jít a
Udělat toto rozhodnutí sám?

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com