TEXTPREKLAD.COM

Interpret: cat stevens - Název: drywood 

Písňové texty a překlad: cat stevens - drywood Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od cat stevens! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno c od cat stevens a podívejte, jaké další písničky od cat stevens máme v našem archívu, např. drywood.

Původní

You've got to learn, to brighten up your ways
Kick out your dull padded life
There's much to know, and no doors in space
They were only mirrors you imagined in your mind
Now that you've got no place to go
And you stand alone
Know that there's just one place to be
And it's in your soul, oh
Like drywood takes to fire the truth will come to you
Like streams that seek the ocean they will find ways through
Like morning meets the moon, my love will guide the way
It's time to wipe your eyes not, and awake
I've come to take you over, there's much for you to do
I've come to take you over, then it's up to you
Be like the light, in the shadows
Throw down your mask and be real
Don't wish to win, and don't mind to lose
That was just a cycle like a squirrel in a wheel
Now that you've got no place to look
And you stand alone
Know that's there's just one place to be
And it is your home, oh
Like fish that seek the water, the truth will come to you
Like leaves upon the soil, they will find ways through
Like flowers seek the sun, my love will guide the way
It's time to wipe your eyes now, and awake.
You say you're really with me but you only follow me around
How much you love me yes,
But I don't want the kind of love
I have to sit down and count
You think you're free and lucky but you're stuck behind a prison wall
How well you know yourself
But I see something else within you
That you don't see at all
You may give up your number, disowning all your wealth
You may sell all the pieces, but you'll
Never never never give up
Yourself, oh no no no.

překlad

Musíte se učit, abyste oživili své způsoby
Vykopněte svůj nudný polstrovaný život
Je toho hodně co vědět a ve vesmíru nejsou žádné dveře
Byla to jen zrcadla, která jste si představovali ve své mysli
Nyní, když nemáte kam jít
A ty jsi sám
Vězte, že existuje jen jedno místo
A je to ve tvé duši, oh
Pravda k vám přijde, jako by suché dřevo pálilo
Jako potoky, které hledají oceán, najdou cestu
Jako ráno se setká s měsícem, moje láska povede cestu
Je čas si otřít oči a vzhůru
Přišel jsem tě převzít, je toho ještě hodně co dělat
Přišel jsem tě převzít, pak je to na tobě
Buďte jako světlo ve stínech
Odhoďte masku a buďte skuteční
Nepřejete si vyhrát a nevadí vám prohrát
To byl jen cyklus jako veverka na kole
Teď, když už nemáš kam hledat
A ty jsi sám
Vězte, že existuje jen jedno místo
A je to tvůj domov, oh
Jako ryby, které hledají vodu, k vám přijde pravda
Jako listy na půdě najdou cestu
Jako květiny hledají slunce, moje láska povede cestu
Je čas si otřít oči a vzhůru.
Říkáš, že jsi opravdu se mnou, ale sleduješ mě jen kolem
Jak moc mě miluješ ano,
Ale nechci ten druh lásky
Musím si sednout a počítat
Myslíte si, že máte svobodu a štěstí, ale jste uvězněni za zdí vězení
Jak dobře znáš sám sebe
Ale ve tobě vidím něco jiného
Že to vůbec nevidíš
Můžete se vzdát svého čísla a popřít celé své bohatství
Můžete prodat všechny kusy, ale vy
Nikdy nikdy nikdy se nevzdavej
Sami, ach ne, ne, ne.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com