TEXTPREKLAD.COM

Interpret: cat stevens - Název: changes iv 

Písňové texty a překlad: cat stevens - changes iv Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od cat stevens! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno c od cat stevens a podívejte, jaké další písničky od cat stevens máme v našem archívu, např. changes iv.

Původní

Don't you feel a change a coming
From another side of time
Breaking down the walls of silence
Lifting shadows from your mind
Placing back the missing mirrors
That before you couldn't find
Filling mysteries of emptiness
That yesterday left behind
And we all know it's better
Yesterday has past
Now let's all start the living
For the one that's going to last
Yes we all know it's better
Yesterday has past
Now let's all start living
For the one that's going to last
Don't you feel the day is coming
That will stay and remain
When your children see the answers
That you saw the same
When the clouds have all gone
There will be no more rain
And the beauty of all things
Is uncovered again
And we all know it's better
Yesterday has past
Now let's all start the living
For the one that's going to last
Yes we all know it's better
Yesterday has past
Now let's all start living
For the one that's going to last
Don't you feel the day is coming
And it won't be too soon
When the people of the world
Can all live in one room
When we shake off the ancient
Shake off the ancient chains of our tomb
We will all be born again
Of the eternal womb
And we all know it's better
Yesterday has past
Now let's all start the living
For the one that's going to last
Yes we all know it's better
Yesterday has past
Now let's all start living
For the one that's going to last
Let's all start living
Let's all start living, living, living, living
For the one that's going last
(The one that's going to last)
(The one that's going to last)

překlad

Necítíš, že přichází změna
Z jiné strany času
Prolomení zdí ticha
Zvedání stínů z mysli
Vložení chybějících zrcátek
To jste dříve nemohli najít
Naplnění tajemství prázdnoty
To včera po sobě zanechalo
A všichni víme, že je to lepší
Včerejšek má minulost
Nyní pojďme všichni začít žít
Pro toho, který vydrží
Ano, všichni víme, že je to lepší
Včerejšek má minulost
Nyní pojďme všichni začít žít
Pro toho, který vydrží
Nemáš pocit, že ten den přichází?
To zůstane a zůstane
Až vaše děti uvidí odpovědi
Že jsi viděl to samé
Až všechny mraky zmizí
Už nebude déšť
A krása všech věcí
Je znovu odkryté
A všichni víme, že je to lepší
Včerejšek má minulost
Nyní pojďme všichni začít žít
Pro toho, který vydrží
Ano, všichni víme, že je to lepší
Včerejšek má minulost
Nyní pojďme všichni začít žít
Pro toho, který vydrží
Nemáš pocit, že ten den přichází?
A nebude to příliš brzy
Když lidé na světě
Mohou všichni žít v jedné místnosti
Když otřásáme starým
Setřást starodávné řetězy naší hrobky
Všichni se znovu narodíme
Věčného lůna
A všichni víme, že je to lepší
Včerejšek má minulost
Nyní pojďme všichni začít žít
Pro toho, který vydrží
Ano, všichni víme, že je to lepší
Včerejšek má minulost
Nyní pojďme všichni začít žít
Pro toho, který vydrží
Pojďme všichni začít žít
Začněme všichni žít, žít, žít, žít
Pro toho, který bude poslední
(Ten, který vydrží)
(Ten, který vydrží)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com