TEXTPREKLAD.COM

Interpret: cat stevens - Název: 18th avenue 

Písňové texty a překlad: cat stevens - 18th avenue Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od cat stevens! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno c od cat stevens a podívejte, jaké další písničky od cat stevens máme v našem archívu, např. 18th avenue.

Původní

Well I rode a while, for a mile or so
Down the road to the eighteenth avenue
And the people I saw were the people I know
And they all came down to take a view
Oh the path was dark and border less
Down the road to the eighteenth avenue
And it stung my tongue to repeat the words
That I used to use only yesterday
Meanings just dropped to the ground
I tried to remember what I thought
And what I used to say
Don't let me go down no don't let me go
Oh my hands were tied as I struggled inside
The empty waste of another day
Memories were blank to my eyes
The fire and the glory of that night
Seemed safely locked away
Too hungry to rise. too hungry to
Well I rode a while, for a mile or so
Down the road to the eighteenth avenue
And the people I saw were the people I know
And they all came down to take a view
Oh the path was dark and border less
Down the road to the eighteenth avenue
But my head felt better as I turned the car
And the airport slowly came to view
One mile said the sign
Checked my bags and made it straight to end gate 22
Made it just in time, boy you've made it just in time

překlad

Chvíli jsem jel, asi míli
Po silnici na osmnáctou avenue
A lidé, které jsem viděl, byli lidé, které znám
A všichni sestoupili, aby se podívali
Cesta byla temná a méně ohraničená
Po silnici na osmnáctou avenue
A bodalo mě v jazyku, abych opakoval ta slova
To jsem používal teprve včera
Význam právě spadl na zem
Snažil jsem se vzpomenout si, co jsem si myslel
A co jsem říkal
Nenech mě jít dolů, nenech mě jít
Moje ruce byly svázané, když jsem bojoval uvnitř
Prázdný odpad jiného dne
Vzpomínky byly pro mé oči prázdné
Oheň a sláva té noci
Vypadalo to, že je bezpečně uzamčeno
Příliš hladový, abych vstal. příliš hladový
Chvíli jsem jel, asi míli
Po silnici na osmnáctou avenue
A lidé, které jsem viděl, byli lidé, které znám
A všichni sestoupili, aby se podívali
Cesta byla temná a méně ohraničená
Po silnici na osmnáctou avenue
Ale když jsem otočil auto, cítila jsem se lépe
A letiště se pomalu objevovalo
Jedna míle řekla znamení
Zkontroloval mé brašny a dostal se přímo na koncovou bránu 22
Zvládli jsme to včas, chlapče, zvládli jsme to včas

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com