TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • C
  • »
  • cascada – why you had to leave

Interpret: cascada - Název: why you had to leave 

Písňové texty a překlad: cascada - why you had to leave Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od cascada! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno c od cascada a podívejte, jaké další písničky od cascada máme v našem archívu, např. why you had to leave.

Původní

Our love couldn't have been any better
Each day I seemed to love you more
Nothing was going to break us apart (break us apart)
The truth couldn't have been any further
From what I thought was reality
Now I've been left with a broken heart (broken heart)
I don't know if it's right or wrong
Somehow I'm weak and strong
Find myself on the run
But where do I belong
It's hard to believe that one day you're here
The next you are gone
It's not that clear for me to see
Why you had to leave
I just can't believe that one day you're here
The next you are gone
It's not that clear for me to see
Why you had to leave
Rewind back to the time when you held me
The air is calm, the stars are bright
Nothing in this world can take you from me (take you from me)
No stop, think of the pain that I'm feeling
I really want to feel your touch
But now I feel helpless, so helpless baby
Since you went away I feel
That some days still conceal it from me
I'll be free, I'm better off alone
It's hard to believe that one day you're here
The next you are gone
It's not that clear for me to see
Why you had to leave
I just can't believe that one day you're here
The next you are gone
It's not that clear for me to see
Why you had to leave
I could feel you all around me
Knew your loving words surround me
Still I can't believe
Why you had to leave
I was ... but now I'm broken
Many words been left unspoken
I just can't conceive
Why you had to leave
It's so hard to believe that one day you're here
The next you are gone
It's not that clear for me to see
Why you had to leave
I just can't believe that one day you're here
The next you are gone
It's not that clear for me to see
Why you had to leave

překlad

Naše láska nemohla být o nic lepší
Zdálo se, že každý den tě miluji víc
Nic nás nerozdělilo (nerozlomilo nás)
Pravda nemohla být dále
Z toho, co jsem považoval za realitu
Teď mi zbylo zlomené srdce (zlomené srdce)
Nevím, jestli je to správné nebo špatné
Nějak jsem slabý a silný
Ocitám se na útěku
Ale kam patřím
Je těžké uvěřit, že jednoho dne jste tady
Další jste pryč
Není to tak jasné, abych to viděl
Proč jsi musel odejít
Prostě nemohu uvěřit, že jednoho dne jsi tady
Další jste pryč
Není to tak jasné, abych to viděl
Proč jsi musel odejít
Vraťte se zpět do doby, kdy jste mě držel
Vzduch je klidný, hvězdy jasné
Nic na tomto světě tě nemůže vzít ode mě (vzít tě ode mě)
Bez přestání, pomysli na bolest, kterou cítím
Opravdu chci cítit tvůj dotek
Ale teď se cítím bezmocná, tak bezmocná, zlato
Když jsi odešel, cítím se
Že mi to několik dní stále skrývá
Budu volný, bude mi líp sám
Je těžké uvěřit, že jednoho dne jste tady
Další jste pryč
Není to tak jasné, abych to viděl
Proč jsi musel odejít
Prostě nemohu uvěřit, že jednoho dne jsi tady
Další jste pryč
Není to tak jasné, abych to viděl
Proč jsi musel odejít
Cítil jsem tě všude kolem sebe
Věděl jsem, že mě obklopují vaše milující slova
Stále nemůžu uvěřit
Proč jsi musel odejít
Byl jsem ... ale teď jsem zlomený
Mnoho slov zůstalo nevysloveno
Prostě nedokážu otěhotnět
Proč jsi musel odejít
Je tak těžké uvěřit, že jednoho dne jste tady
Další jste pryč
Není to tak jasné, abych to viděl
Proč jsi musel odejít
Prostě nemohu uvěřit, že jednoho dne jsi tady
Další jste pryč
Není to tak jasné, abych to viděl
Proč jsi musel odejít

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com