TEXTPREKLAD.COM

Interpret: cascada - Název: unspoken 

Písňové texty a překlad: cascada - unspoken Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od cascada! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno c od cascada a podívejte, jaké další písničky od cascada máme v našem archívu, např. unspoken.

Původní

What we have is unspoken
It's a silent kind of emotion
Everytime your eyes are wide open
Baby I can read your mind
It's unspoken
And my heart's not gonna get broken
'Cause we don't need any devotion
When our love stays in our eyes
So I don't say a word
'Cause she already knows
That she's my better half
That's what she'd better know
She always tells me yes
She never tells me no
If I went, they'd hold me back
She's telling me to go
So I don't need the world
Pulling up on my throat
I just need my girl
Believing my every quote
Telling me I can fly
So I don't need to float
That's why I walk on water
If she inside a boat
Go weather the storm
And cover every slope
Together we're forever
So I won't ever hope
That she'll be mine forever
'Cause I already know
That what we have is magic
'Cause she my pedestal
And I can reach the sky
If I don't let her go
So all I do is climb
'Cause I will never fall
No I'll never fail
'Cause with her
I will throw every ball
And though I never say a word
My love's already spoke
What we have is unspoken
It's a silent kind of emotion
Anytime your eyes are wide open
Baby I can read your mind
It's unspoken
And my heart's not gonna get broken
'Cause we don't need any devotion
When our love stays in our eyes
It's unspoken
I give her everything
'Cause what she is to me
Is more than anything
So I ain't scared to let her breathe
'Cause when you love somebody
You gotta let them be
That's why I let her fly
And she come back to me
Like Cinderella
She's my umbrella in every storm
She's picture perfect
So I'll protect her through every war
Through every summer
Or every winter or every fall
I spring through fire to get her
Smashing through every wall
All just for the love
That she has give me
And more to show the love
That I am giving she
So ya'll better forgive me
For my wicked dream
I did it all
In the name of love repeatedly
'Cause I remember every time
That she's forgiven me
And I'll be by her side
Until the Lord delivers me
And then delivers she
'Cause I don't wanna be
In hell, earth or even heaven
If she ain't there with me
What we have is unspoken
It's a silent kind of emotion
Anytime your eyes are wide open
Baby I can read your mind
It's unspoken
It's a silent kind of emotion
Anytime your eyes are wide open
Baby I can read your mind
It's unspoken
And my heart's not gonna get broken
'Cause we don't need any devotion
When our love stays in our eyes
'Cause I remember every time
That she's forgiven me
And I'll be by her side
Until the Lord delivers me
And then delivers she
'Cause I don't wanna be
In hell, earth or even heaven
If she ain't there with me
What we have is unspoken
It's a silent kind of emotion
Anytime your eyes are wide open
Baby I can read your mind
It's unspoken
And my heart's not gonna get broken
'Cause we don't need any devotion
When our love stays in our eyes
It's unspoken

překlad

To, co máme, je nevysloveno
Je to tichý druh emocí
Pokaždé, když máš oči dokořán
Zlato, dokážu číst tvé myšlenky
Je to nevyslovené
A moje srdce se nezlomí
Protože nepotřebujeme žádnou oddanost
Když naše láska zůstane v našich očích
Takže neřeknu ani slovo
Protože už to ví
Že je moje lepší polovina
To by měla lépe vědět
Vždy mi říká ano
Nikdy mi neříká ne
Kdybych šel, zadrželi by mě
Říká mi, abych šel
Takže svět nepotřebuji
Vytáhl mě za krk
Prostě potřebuji svou dívku
Věřím každé své nabídce
Řekl mi, že můžu létat
Takže nemusím plavat
Proto chodím po vodě
Pokud je uvnitř lodi
Vydejte se na bouři
A pokrýt každý svah
Společně jsme navždy
Takže nikdy nebudu doufat
Že bude navždy moje
Protože už vím
To, co máme, je magie
Protože ona je můj podstavec
A mohu dosáhnout nebe
Pokud ji nenechám jít
Takže všechno, co dělám, je stoupání
Protože nikdy nespadnu
Ne, nikdy nezklamu
Protože s ní
Hodím každou kouli
A ačkoli jsem nikdy neřekl ani slovo
Moje láska už promluvila
To, co máme, je nevysloveno
Je to tichý druh emocí
Kdykoli máš oči dokořán
Zlato, dokážu číst tvé myšlenky
Je to nevyslovené
A moje srdce se nezlomí
Protože nepotřebujeme žádnou oddanost
Když naše láska zůstane v našich očích
Je to nevyslovené
Dávám jí všechno
Protože pro mě je
Je víc než cokoli jiného
Takže se nebojím nechat ji dýchat
Protože když někoho miluješ
Musíš je nechat být
Proto jsem ji nechal létat
A ona se ke mně vrátila
Jako Popelka
Je to můj deštník v každé bouři
Je perfektní
Takže ji budu chránit během každé války
Přes každé léto
Nebo každou zimu nebo každý podzim
Proháněl jsem ohněm, abych ji získal
Prorazit každou zeď
Vše jen pro lásku
Že mi dala
A ještě víc, abych ukázal lásku
To jí dávám
Takže mi raději odpusťte
Pro můj zlý sen
Udělal jsem to všechno
Ve jménu lásky opakovaně
Protože si pamatuji pokaždé
Že mi odpustila
A budu po jejím boku
Dokud mě Pán nevysvobodí
A pak ji vysvobodí
Protože nechci být
V pekle, zemi nebo dokonce v nebi
Pokud tam není se mnou
To, co máme, je nevysloveno
Je to tichý druh emocí
Kdykoli máš oči dokořán
Zlato, dokážu číst tvé myšlenky
Je to nevyslovené
Je to tichý druh emocí
Kdykoli máš oči dokořán
Zlato, dokážu číst tvé myšlenky
Je to nevyslovené
A moje srdce se nezlomí
Protože nepotřebujeme žádnou oddanost
Když naše láska zůstane v našich očích
Protože si pamatuji pokaždé
Že mi odpustila
A budu po jejím boku
Dokud mě Pán nevysvobodí
A pak ji vysvobodí
Protože nechci být
V pekle, zemi nebo dokonce v nebi
Pokud tam není se mnou
To, co máme, je nevysloveno
Je to tichý druh emocí
Kdykoli máš oči dokořán
Zlato, dokážu číst tvé myšlenky
Je to nevyslovené
A moje srdce se nezlomí
Protože nepotřebujeme žádnou oddanost
Když naše láska zůstane v našich očích
Je to nevyslovené

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com