TEXTPREKLAD.COM

Interpret: cascada - Název: could it be you 

Písňové texty a překlad: cascada - could it be you Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od cascada! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno c od cascada a podívejte, jaké další písničky od cascada máme v našem archívu, např. could it be you.

Původní

Close my eyes
I try to hide
I'm listening to my voice inside
What's on to tell me right or wrong
I need to know where I belong
For all the days I ran away
I never dare to ask me who could I be
Who can bring back the love that's inside me
[Chorus]
Could it be you
Or do I lose my way
I'm here but colorblind
Could it be you
Or do I break away
So leave the past behind
I only wanna feel the sunlight stop the fight and see it in your eyes
Wish I just knew what I should do
Could it be you
Somebody tell me if it's true I don't have a clue
Could it be you
Too many things said and done
Sure if you could be the one
To dry the tears I left behind
To chase these demons off my mind
I see your face
Touch your skin
Is this a fight
We both can't win
Sometimes the truth is miles apart
But it's hard to break your heart
[Chorus]
Baby I don't wanna waste your love
Though it's hard to just walk on
Well will this hurt be never ending
Where do I belong
[Chorus]
Maybe it is me
Used to plan to see that it's you
For everything I am everything I need lies in you

překlad

Zavřu oči
Snažím se schovat
Poslouchám svůj hlas uvnitř
Co mi má říkat dobře nebo špatně
Potřebuji vědět, kam patřím
Po všechny dny jsem utíkal
Nikdy jsem se neodvážil se mě zeptat, kdo bych mohl být
Kdo může přivést zpět lásku, která je ve mně
[Refrén]
Můžeš to být ty?
Nebo ztratím cestu
Jsem tady, ale slepý
Můžeš to být ty?
Nebo se odtrhnu
Takže nechte minulost za sebou
Chci jen cítit, že sluneční světlo zastaví boj a uvidí to ve tvých očích
Přál bych si, abych věděl, co mám dělat
Můžeš to být ty?
Někdo mi řekni, jestli je to pravda, nemám ponětí
Můžeš to být ty?
Příliš mnoho věcí bylo řečeno a hotovo
Jistě, jestli můžete být tím pravým
Abych uschl slzy, zanechal jsem je
Vyhnat tyto démony z mé mysli
Vidím tvou tvář
Dotkněte se své kůže
Je to boj
Oba nemůžeme vyhrát
Pravda je někdy na míle vzdálená
Ale je těžké zlomit si srdce
[Refrén]
Zlato, nechci promarnit tvou lásku
I když je těžké jít dál
Bude to bolet nikdy nekončící
Kam patřím
[Refrén]
Možná jsem to já
Slouží k plánování vidět, že jste to vy
Pro všechno jsem všechno, co potřebuji, spočívá ve vás

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com