TEXTPREKLAD.COM

Interpret: cascada - Název: bad boy 

Písňové texty a překlad: cascada - bad boy Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od cascada! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno c od cascada a podívejte, jaké další písničky od cascada máme v našem archívu, např. bad boy.

Původní

Remember the feelings, remember the day
My stone heart was breaking
My love ran away
These moments I knew I would be someone else
My love turned around and I fell
Be my bad boy, be my man
Be my week-end lover
But don't be my friend
You can be my bad boy
But understand
That I don't need you in my life again
Won't you be my bad boy, be my man
Be my week-end lover
But don't be my friend
You can be my bad boy
But understand
That I don't need you again
No I don't need you again
You once made this promise
To stay by my side
But after some time you just pushed me aside
You never thought that a girl could be strong
Now I'll show you how to go on
Be my bad boy, be my man
Be my week-end lover
But don't be my friend
You can be my bad boy
But understand
That I don't need you in my life again
Won't you be my bad boy, be my man
Be my week-end lover
But don't be my friend
You can be my bad boy
But understand
That I don't need you again
No I don't need you again

překlad

Pamatujte na pocity, pamatujte si den
Lámalo se mi kamenné srdce
Moje láska utekla
V těchto okamžicích jsem věděl, že budu někdo jiný
Moje láska se otočila a já jsem spadl
Buď můj zlý chlapec, buď můj muž
Staň se mým víkendovým milencem
Ale nebuď můj přítel
Můžeš být můj zlý chlapec
Ale pochopte
Že tě znovu v životě nepotřebuji
Nebudeš můj zlý chlapec, buď můj muž
Staň se mým víkendovým milencem
Ale nebuď můj přítel
Můžeš být můj zlý chlapec
Ale pochopte
Že tě znovu nepotřebuji
Ne, znovu tě nepotřebuji
Kdysi jste dali tento slib
Zůstávat po mém boku
Ale po nějaké době jsi mě odsunul stranou
Nikdy jste si nemysleli, že dívka může být silná
Teď vám ukážu, jak pokračovat
Buď můj zlý chlapec, buď můj muž
Staň se mým víkendovým milencem
Ale nebuď můj přítel
Můžeš být můj zlý chlapec
Ale pochopte
Že tě znovu v životě nepotřebuji
Nebudeš můj zlý chlapec, buď můj muž
Staň se mým víkendovým milencem
Ale nebuď můj přítel
Můžeš být můj zlý chlapec
Ale pochopte
Že tě znovu nepotřebuji
Ne, znovu tě nepotřebuji

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com