TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • C
  • »
  • carly simon – two little sisters

Interpret: carly simon - Název: two little sisters 

Písňové texty a překlad: carly simon - two little sisters Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od carly simon! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno c od carly simon a podívejte, jaké další písničky od carly simon máme v našem archívu, např. two little sisters.

Původní

Two little sisters gazing at the sea,

Imagining what their futures will be.

The older one says, as her eyes look around,

"I will go as far as the corners of the town.

I'll plant a little garden, flowers everywhere.

And pluck the most fragrant for my hair."

Two little sisters gazing at the sea,

Imagining what their futures will be.

The younger one stands with her eyes open wide.

And says, "I'll go as far as the corners of the sky.

I'll gather all the stars each night as they appear,

And pick the very brightest one to wear in my ear."

I didn't choose you and you didn't choose me.

I didn't choose you, who would guess we're from the same family?

But, what will you do when the nights get cold?

When the stars grow dim and your dreams seem old.

Watcha gonna do when winter calls,

And your flowers fall from the garden walls?

I'll come home to you, you'll come home to me.

My love will be your remedy.

I'll choose you and you'll choose me.

We'll be two daughters dancing by the edge of the sea.

překlad

Dvě malé sestry hledí na moře,

a představují si, jaká bude jejich budoucnost.

Starší z nich říká, když se rozhlíží kolem sebe,

"Půjdu až do zákoutí města.

Zasadím malou zahrádku, všude budou květiny.

A ty nejvoňavější si utrhnu do vlasů."

Dvě malé sestry se dívají na moře,

a představují si, jaká bude jejich budoucnost.

Ta mladší stojí s očima dokořán.

A říká: "Půjdu až do koutů oblohy.

Každou noc budu sbírat všechny hvězdy, jak se objeví,

a vyberu si tu nejjasnější, kterou budu nosit v uchu."

Já jsem si tě nevybrala a ty sis nevybral mě.

Já jsem si nevybral tebe, kdo by hádal, že jsme ze stejné rodiny?

Ale co budeš dělat, až se noci ochladí?

Až hvězdy pohasnou a tvé sny se budou zdát staré.

Co budeš dělat, až zima zavolá,

A tvé květiny opadají ze zdí zahrady?

Já se vrátím domů k tobě, ty se vrátíš domů ke mně.

Má láska bude tvým lékem.

Já si vyberu tebe a ty si vybereš mě.

Budeme dvě dcery tančící na břehu moře.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© 2021 - Textpreklad.com