TEXTPREKLAD.COM

Interpret: cappadonna - Název: young hearts 

Písňové texty a překlad: cappadonna - young hearts Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od cappadonna! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno od cappadonna a podívejte, jaké další písničky od cappadonna máme v našem archívu, např. young hearts.

Původní

[Chorus: Blue Raspberry]
You left me here alone with a shine
Our hearts were strong but I couldn't find
My world alone how could I break my home
Still I doubted you and still your strength
Enchanted me you was the father to my child
And a man to me now I'm sung of strong hearts
Run free run free young hearts
Young hearts run free
Run free young hearts
[Cappadonna]
Girlfriend, what you did was wrong
Even though the love was strong, you moved on
Never had faith in the Don, you was safe
With the Don, and then you walked out
A broken house, a broken heart
Cry for my dart, we had a plan
We was woman and man, the hourglass
Held the sand, I held you like contraband
But you didn't understand when the four devils
Came inside of your life that night
We argued and fight, you knew it wasn't right
Fucked up our life, my thoughts come stronger
Every ounce, it's not my fault
That you wanted to bounce, now you tellin' me
That you cleaned up your act, beep me every time
But I never call back, that's how I felt
When you was makin' me crack
Me leave wifey for you??
I'm crying
I'm crying
[Chorus]
[Blue Raspberry]
Young hearts, run free
Run free, young hearts
Young hearts, run free

překlad

[Chorus: Blue Raspberry]
Nechal jsi mě tu samotného s leskem
Naše srdce byla silná, ale nemohl jsem najít
Sám můj svět, jak bych mohl rozbít svůj domov
Pochyboval jsem o tobě a stále o tvé síle
Očaroval mě, že jsi byl otcem mého dítěte
A muž pro mě teď zpívá silných srdcí
Běh zdarma běh zdarma mladá srdce
Mladá srdce běží zdarma
Spusťte zdarma mladá srdce
[Cappadonna]
Přítelkyni, to, co jsi udělal, bylo špatně
I když byla láska silná, šli jste dál
Nikdy jsi neměl víru v Dona, byl jsi v bezpečí
S Donem a pak jsi odešel
Zlomený dům, zlomené srdce
Plač pro mou šipku, měli jsme plán
Byli jsme žena a muž, přesýpací hodiny
Držel písek, držel jsem tě jako pašování
Ale ty jsi nepochopil, když ti čtyři ďáblové
Tu noc přišel do tvého života
Hádali jsme se a bojovali, věděli jste, že to není správné
V prdeli náš život, moje myšlenky zesílit
Každou unci, to není moje chyba
Že jsi chtěl odskočit, teď mi to říkáš
Že jsi očistil svůj čin, pokaždé mě pípni
Ale nikdy nevolám zpět, tak jsem se cítil
Když jsi mě nutil praskat
Nechám pro tebe manželku ??
brečím
brečím
[Refrén]
[Modrá Malina]
Mladá srdce, utíkejte zdarma
Utekněte zdarma, mladá srdíčka
Mladá srdce, utíkejte zdarma

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com