TEXTPREKLAD.COM

Interpret: cappadonna - Název: we know 

Písňové texty a překlad: cappadonna - we know Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od cappadonna! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno od cappadonna a podívejte, jaké další písničky od cappadonna máme v našem archívu, např. we know.

Původní

We know the game, like we know time
We know biz, like we know crime
we know a tech, like we know a dime
We know fat, like we know whack
And how to make a dope stack
We know, we know
This years money and thug affiliation
Wu-Tang Clan, Dupri collaboration
AT ya'll?, New York, real live creation
No busters, niggah what no imitations
If one things not for cash and gold rings
It's real shit you can feel shit, no basin'
Hot bitches are rich, plenty ass chasin'
This be that bomb shit, stop player hatin'
We know the game, like we know time
We know biz, like we know crime
We know a trick, like we know a dime
We know fat, like we know whack
And how to make a dope stack
We know, we know
We know bad, like we know good
We know the wold, like we know the hood
We know young, like we know old
We know platinum, like we know gold
And how to get the fat dough
We know, we know
We know how to blow this weed, how to toke it up, take a smoke with us
Ya'll want to get a hold of me, if you let me of, we know how to press no
Get fucked up, can't you tell by the way I talk
It's the bitch in me that dwells from my head to my socks
(queen when I crock?), pop any niggah like, red (buck?)
I like sexiest crop more than ever, no matter how you wait, n' I seen us pray.
And when I slay niggah's, I butaly burn 'em
I turn them into church goers, then they'll die by serving?
Pray for all ya, run for cover, when a disaster is behind us
On the lose like mine and passing others?
Dust, 'cause we don't give a fuck about him
Where's the blunts, we can't live without 'em
We know how to get the money and hustle, we know
How to split a niggah dawg, for fucking over they're dough
We know, not to let a motherfuckah get to close
'Cause in this world we know, there ain't shit free so why work niggah?
We know the game, like we know time
We know biz, like we know crime
We know a trick, like we know a dime
We know fat, like we know whack
And how to make a dope stack
We know, we know
We know bad, like we know good
We know the wold, like we know the hood
We know young, like we know old
We know platinum, like we know gold
And how to get the fat dough
We know, we know
We know this trouble, like we know hoes
We know the style, like we know clothes
We count bank, can we get dough
What? Money and fast cars
we can't let it go, Dupri and Cappadonna kid
We got the flow, shot callers
Ya better be low, so what's on player?
Your money with the Wu, it's all about paper
What the fuck you want to do, champagne all night
We know the Streets, like we know heat
We know what's right, like we love ice
We know what's ill, like we're getting bills
What? know what's love, like it's love is love
Push, come the shove
What's y'll gonna go with this shit?
Yeah, play it, it's the Wu
Four of us buyers, money on the label
No fucking around, gats on the table
Getting money for life, that's how you say it's stable
We know the game, like we know time
We know biz, like we know crime
We know a trick, like we know a dime
We know fat, like we know whack
And how the make a dope stack
We know, we know
We know bad, like we know good
We know the wold, like we know the hood
We know young, like we know old
We know platinum, like we know gold
And how to get the fat dough
We know, we know

překlad

Známe hru, jako bychom věděli čas
Známe biz, jako známe zločin
víme technologii, jako víme desetník
Víme, že tlustý, jako víme prásk
A jak vytvořit dope stack
Víme, víme
Letos je to peníze a kriminální příslušnost
Wu-Tang Clan, spolupráce Dupri
AT ya'll ?, New York, skutečné živé stvoření
Žádní Busterové, niggah, žádné napodobeniny
Pokud něco není pro peníze a zlaté prsteny
Je to skutečné hovno, cítíš hovno, žádné umyvadlo
Horké děvky jsou bohaté, hodně honí prdel
Tohle je ta bomba, přestaň hráče nenávidět
Známe hru, jako bychom věděli čas
Známe biz, jako známe zločin
Známe trik, jako víme desetník
Víme, že tlustý, jako víme prásk
A jak vytvořit dope stack
Víme, víme
Víme špatně, jako víme dobře
Známe poušť, stejně jako kapotu
Známe mladí, jako víme staří
Známe platinu, jako zlato
A jak získat tučné těsto
Víme, víme
Víme, jak vyhodit tuto trávu, jak ji vybuchnout, vzít kouř s sebou
Budete se mě chtít zmocnit, pokud mi to dovolíte, víme, jak stisknout ne
Do prdele, nemůžeš to říct podle toho, jak mluvím
Je to ta mrcha ve mně, která přebývá od mé hlavy k mým ponožkám
(královna, když hraju?), pop, jakýkoli niggah jako, červený (buck?)
Líbí se mi nejvíce sexy plodina více než kdy jindy, bez ohledu na to, jak počkáš, n 'viděl jsem nás modlit se.
A když zabiju niggah, tak je butally spálím
Udělám z nich návštěvníky kostela, pak zemřou obsluhou?
Modlete se za všechny, utíkejte na úkryt, když je katastrofa za námi
Prohráli jako já a míjeli ostatní?
Prach, protože na něj nedáme kurva
Kde jsou otupení, nemůžeme bez nich žít
Víme, jak získat peníze a shon, víme
Jak rozdělit niggah dawg za to, že kurva jsou na těsto
Víme, nedovolit matce, aby se přiblížila
Protože v tomto světě víme, že tu není hovno, tak proč pracovat niggah?
Známe hru, jako bychom věděli čas
Známe biz, jako známe zločin
Známe trik, jako víme desetník
Víme, že tlustý, jako víme prásk
A jak vytvořit dope stack
Víme, víme
Víme špatně, jako víme dobře
Známe poušť, stejně jako kapotu
Známe mladí, jako víme staří
Známe platinu, jako zlato
A jak získat tučné těsto
Víme, víme
Známe tento problém, jako známe motyky
Známe styl, jako víme oblečení
Počítáme banku, můžeme dostat těsto
Co? Peníze a rychlá auta
nemůžeme to nechat být, Dupri a Cappadonno
Dostali jsme tok, zastřelili volající
Lepší být nízko, tak co je na hráči?
Vaše peníze s Wu jsou všechno o papíru
Co to kurva chceš dělat, šampaňské celou noc
Známe ulice, jako víme teplo
Víme, co je správné, jako když milujeme led
Víme, co je špatně, jako bychom dostávali účty
Co? vědět, co je láska, jako by to byla láska, je láska
Zatlačte, jděte do toho
Co půjdeš s tou sračkou?
Jo, zahrajte si, je to Wu
Čtyři z nás kupujících, peníze na štítku
Žádné kurva, gats na stole
Získat peníze na celý život, tak říkáte, že je stabilní
Známe hru, jako bychom věděli čas
Známe biz, jako známe zločin
Známe trik, jako víme desetník
Víme, že tlustý, jako víme prásk
A jak si vyrobit dope stack
Víme, víme
Víme špatně, jako víme dobře
Známe poušť, stejně jako kapotu
Známe mladí, jako víme staří
Známe platinu, jako zlato
A jak získat tučné těsto
Víme, víme

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com