TEXTPREKLAD.COM

Interpret: canton jones - Název: stay saved 

Písňové texty a překlad: canton jones - stay saved Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od canton jones! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno c od canton jones a podívejte, jaké další písničky od canton jones máme v našem archívu, např. stay saved.

Původní

I'ma stay saved
I'ma stay saved
I'ma stay saved
Even though I'm hot as fire
I'm gon love you anyhow
I'ma stay saved
I'ma stay saved
I'ma stay saved
Even though I'm hot as fire
I'm gon love you anyhow
I'ma stay saved
Excuse me Mister me and wife was in front of the line dear, sir
I don't think it's right if I allow you to skip me
I just wanna keep peace, get some tickets to this movie
I'm tryin' to be discreet, sir
It's really not neat, sir
We all gon get a seat, sir and we all gon eat, sir
So please will you calm down
(Homey, put your arm down)
I don't want a showdown, but it's bout to go down, here we go
It's a nice night, why we just can't act right, just because I'm Christ like, doesn't mean I'm mice like
I'ma be the bigger man and let you bump me, cause it's eight of ya'll and ya'll probably gon jump me
And have me lookin' crazy in all in front of my company, man
I'm not go play the fool, chillin' is the right move
Let me think, I got a choice to make
Go to jail, go to hell, or stay saved
Baby, put the mace away
I'ma stay saved
Ain't gon start fussin'
I'ma stay saved
Ain't gon start cussin'
I'ma stay saved
Even though I'm hot as fire
I'm gon love you anyhow
I'ma stay saved
Ain't gon start fussin'
I'ma stay saved
Ain't gon start cussin'
I'ma stay saved
Even though I'm hot as fire
I'm gon love you anyhow
I'ma stay saved
I ordered a number 9, you gave me a number 4, you forgot to super-size and forgot my apple pie
So Miss, if you'd be so kind, I am sorta pressed for time, will you take this number 4 and switch it with a number 9
(Go to the back of the line)
Ma'am, you got me messed up
I have an important meeting, why you think I'm dressed up
Gator shoes and vest up
If I go back I'll be late
Ma'am if you can just give me a refund, that would be so great
What you bout to go on break?
Can I get my money first?
You ain't gotta get loud and Miss you ain't gotta curse
Can I see the manager before this thing gets any worse
Oh, you the manager?
Well, I don't want the sandwich, yo
I don't want the money either
I just think I'll walk away
Before I start fussin' back, say something I don't wanna say
Gotta stay prayed up, cause people'll test you
She still cussin', see you later, God bless you!
I'ma stay saved
Ain't gon start fussin'
I'ma stay saved
Ain't gon start cussin'
I'ma stay saved
Even though I'm hot as fire
I'm gon love you anyhow
I'ma stay saved
Ain't gon start fussin'
I'ma stay saved
Ain't gon start cussin'
I'ma stay saved
Even though I'm hot as fire
I'm gon love you anyhow
I'ma stay saved
When I'm driving on 285 and somebody cut me off, and flip me the bird
I'ma stay saved
When I'm playin', ballin', they foulin', doggin'
I hit the floor, and get up, won't say a word
I'ma stay saved
When I'm walkin' through the mall, with my wife and somebody still attemptin' to catch her eye
I'ma stay saved
When I go to the refrigerator and somebody done ate my sweet potatoe pie
I'ma stay saved
Ain't gon start fussin'
I'ma stay saved
Ain't gon start cussin'
I'ma stay saved
Even though I'm hot as fire
I'm gon love you anyhow
I'ma stay saved
Ain't gon start fussin'
I'ma stay saved
Ain't gon start cussin'
I'ma stay saved
Even though I'm hot as fire
I'm gon love you anyhow

překlad

Zůstanu zachráněn
Zůstanu zachráněn
Zůstanu zachráněn
I když jsem horký jako oheň
Každopádně tě miluji
Zůstanu zachráněn
Zůstanu zachráněn
Zůstanu zachráněn
I když jsem horký jako oheň
Každopádně tě miluji
Zůstanu zachráněn
Promiňte, pane, já a manželka jsme byli před řadou, drahý, pane
Nemyslím si, že je správné, když vám dovolím přeskočit mě
Chci jen udržet mír, získat lístky na tento film
Snažím se být diskrétní, pane
Opravdu to není úhledné, pane
Všichni si sedneme, pane a všichni budeme jíst, pane
Takže se prosím uklidněte
(Útulný, polož ruku na zem)
Nechci zúčtování, ale je tu zápas jít dolů, tady to máme
Je to hezká noc, proč prostě nemůžeme jednat správně, jen proto, že jsem jako Kristus, neznamená, že jsem jako myši
Budu větší muž a nechám tě narazit, protože je toho osm a pravděpodobně mě skočíš
A nech mě vypadat šíleně před mojí společností, chlape
Nejdu hrát na blázna, chillin 'je správný krok
Nech mě přemýšlet, mám na výběr
Jděte do vězení, do pekla nebo zůstaňte zachráněni
Zlato, odlož palcát
Zůstanu zachráněn
Nezačne to fušovat
Zůstanu zachráněn
Nezačnu cussin '
Zůstanu zachráněn
I když jsem horký jako oheň
Každopádně tě miluji
Zůstanu zachráněn
Nezačne to fušovat
Zůstanu zachráněn
Nezačnu cussin '
Zůstanu zachráněn
I když jsem horký jako oheň
Každopádně tě miluji
Zůstanu zachráněn
Objednal jsem si číslo 9, dal jste mi číslo 4, zapomněli jste na super velikost a zapomněli jste na můj jablečný koláč
Takže, slečno, pokud byste byli tak laskaví, jsem trochu stlačený na čas, vezmete si toto číslo 4 a přepnete jej na číslo 9
(Přejít na konec řádku)
Madam, vy jste mě pokazil
Mám důležité setkání, proč si myslíte, že jsem oblečená
Gator boty a vesta nahoru
Pokud se vrátím, přijdu pozdě
Madam, pokud mi můžete vrátit peníze, bylo by to skvělé
Co chceš jít na přestávku?
Mohu nejprve získat své peníze?
Nemusíš zeslábnout a slečno, nesmíš proklínat
Mohu vidět manažera, než se tato věc zhorší
Vy jste manažer?
No, já nechci ten sendvič, jo
Ani já nechci peníze
Jen si myslím, že odejdu
Než se pustím do zádech, řekni něco, co nechci říct
Musím se modlit, protože tě lidé vyzkouší
Stále cussin ', uvidíme se později, Bůh vám žehnej!
Zůstanu zachráněn
Nezačne to fušovat
Zůstanu zachráněn
Nezačnu cussin '
Zůstanu zachráněn
I když jsem horký jako oheň
Každopádně tě miluji
Zůstanu zachráněn
Nezačne to fušovat
Zůstanu zachráněn
Nezačnu cussin '
Zůstanu zachráněn
I když jsem horký jako oheň
Každopádně tě miluji
Zůstanu zachráněn
Když jedu na 285 a někdo mě odřízne a otočí mi ptáka
Zůstanu zachráněn
Když hraju, hraju, oni faulují, hrají
Srazil jsem na podlahu a vstal, neřekl ani slovo
Zůstanu zachráněn
Když procházím obchodem, moje žena a někdo se ji stále pokouší zachytit
Zůstanu zachráněn
Když jdu do ledničky a někdo snědl můj sladký bramborový koláč
Zůstanu zachráněn
Nezačne to fušovat
Zůstanu zachráněn
Nezačnu cussin '
Zůstanu zachráněn
I když jsem horký jako oheň
Každopádně tě miluji
Zůstanu zachráněn
Nezačne to fušovat
Zůstanu zachráněn
Nezačnu cussin '
Zůstanu zachráněn
I když jsem horký jako oheň
Každopádně tě miluji

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com