TEXTPREKLAD.COM

Interpret: calibre - Název: the frontline 

Písňové texty a překlad: calibre - the frontline Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od calibre! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno od calibre a podívejte, jaké další písničky od calibre máme v našem archívu, např. the frontline.

Původní

with every context of crisis that you bend - with every arsenal and all the weaponry you invent
with every poverty-line, that you assign - you shape the frontline - you bury landmines
the frontline - the frontline
the frontline - the frontline
silent, hidden armies, handling our disappeared - the narco-cide and the gods that guide it
they're always oh so fucking clear - cryptomnesia lashes out as the cover falls behind
you shape the frontline - - you bury landmines
[chorus:]
the frontline - the frontline - it suits me fine
the frontline - the frontline - you bury landmines
bullet riddled bodies for the hedonist fuck - you got me dying to resist
because the undermined outweigh the satisfied - corrode, reload - economist
come on, and run anomalies - our people would be better of as enemies
in these dire-need democracies - we're all refugees - refugees
[chorus]
charity - luxury - positioned so comfortably
equity - battery - shake hand with hypocrisy
charity - luxury - positioned so comfortably
equity - battery - hypocrisy
the context of crisis is bent
the practice is losing intent
[chorus]

překlad

s každým kontextem krize, který ohýbáte - s každým arzenálem a veškerou zbraní, kterou vymyslíte
s každou hranicí chudoby, kterou určíte - utváříte přední linii - zakopáváte nášlapné miny
přední linie - přední linie
přední linie - přední linie
tiché, skryté armády, které zacházejí s našimi zmizelými - narkokidem a bohy, kteří jej řídí
jsou vždycky tak zasraně čistí - kryptomnézie se sráží, jak kryt klesá
utváříte přední linii - - zakopáváte miny
[refrén:]
frontová linie - přední linie - to mi vyhovuje
frontová linie - přední linie - pohřbíváte nášlapné miny
kulka prošpikovaná těla pro hedonistické kurva - přiměl jsi mě umřít odolat
protože podkopaný převažuje nad spokojeným - korodovat, znovu načíst - ekonoma
pojď a proběhni anomálie - naši lidé by byli lepší jako nepřátelé
v těchto naléhavých demokraciích - všichni jsme uprchlíci - uprchlíci
[refrén]
charita - luxus - umístěna tak pohodlně
spravedlnost - baterie - potřást rukou s pokrytectvím
charita - luxus - umístěna tak pohodlně
kapitál - baterie - pokrytectví
kontext krize je ohnutý
praxe ztrácí smysl
[refrén]

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com