TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • +
  • »
  • cage the elephant – in one ear

Interpret: cage the elephant - Název: in one ear 

Písňové texty a překlad: cage the elephant - in one ear Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od cage the elephant! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno od cage the elephant a podívejte, jaké další písničky od cage the elephant máme v našem archívu, např. in one ear.

Původní

They say that we ain't got the style,
We ain't got the class,
We ain't got the tunes that's goin to put us on the map
And I'm a phony in disguise,
Trying to make the radio,
I'm an anti-social anarchist, I sound like so and so,
They say I'm just a stupid kid,
Another crazy radical,
Rock and roll is dead I probably should've stayed in school,
Another generation X who somehow slipped up through the cracks,
Oh they'd love to see me fall but I'm already on my back
And it goes In One Ear,
And right out the other,
People talkin' shit but you know I never bother,
I goes In One Ear,
And right out the other,
People talkin' shit,
They can kiss the back of my hand
Now I know I'm not a saint,
I been a sinner all my life,
I ain't tryin to hide me flaws,
I'd rather keep them in the light,
They wanna criticise, scrutinize,
Cast another stone,
Burn me at the stake and sit and watch it from their throne,
They say the devil is my pal,
I do a lotta drugs!
The crowd will only like me if they're really fuckin' drunk,
They think they know my thoughts,
But they don't know the least,
If they listened to the words they'd find the message tucked beneath
But it goes In One Ear,
And right out the other,
People talkin shit even though they never bother,
It goes In One Ear,
And right out the other,
People talkin' shit, they can kiss the back of my hand
(You hear that
You hear what's coming? Oh you better run for the hills,
Cause we're coming to your town, and we're gonna burn that mother fucker down!)
Here's the moral to the story,
We don't do it for the glory,
We don't do it for the money,
We don't do it for the fame
So all the critics who despise us, go ahead and criticize us,
It's your tyranny that drives us, adds the fire to our flames
And it goes
In One Ear,
And right out the other,
People talkin' shit but you know we'll never bother,
It goes In One Ear,
And right out the other,
I'm only playing music cos you know I fucking love it,
It goes In One Ear,
And right out the other,
People talkin' shit but you know we'll never bother,
It goes In One Ear, and right out the other,
People talkin' shit well you know they can kiss the back of my hand.

překlad

Říkají, že nemáme styl,
Třídu nemáme,
Nemáme tu melodii, která nás vede, aby nás dostala na mapu
A já jsem falešný maskovaný,
Snažím se udělat rádio,
Jsem asociální anarchista, zní to tak a tak,
Říkají, že jsem jen hloupé dítě,
Další šílený radikál,
Rock and roll je mrtvý, asi jsem měl zůstat ve škole,
Další generace X, která nějak proklouzla mezi praskliny,
Rádi by mě viděli padat, ale už jsem na zádech
A jde to na jedno ucho,
A hned další,
Lidé mluví hovno, ale víš, že se nikdy neobtěžuji
Jdu na jedno ucho,
A hned další,
Lidé mluví hovno,
Mohou mi políbit hřbet ruky
Teď vím, že nejsem svatý,
Celý život jsem byl hříšník,
Nesnažím se skrýt mé chyby
Raději bych je udržel na světle,
Chtějí kritizovat, zkoumat,
Odhoď další kámen
Spal mě na hranici a sedni a sleduj to z jejich trůnu,
Říkají, že ďábel je můj kamarád,
Dělám hodně drog!
Dav mě bude mít rád jen tehdy, když jsou opravdu kurva opilí
Myslí si, že znají mé myšlenky,
Ale nevědí to nejméně,
Pokud poslouchali slova, našli zprávu zastrčenou pod nimi
Ale jde to na jedno ucho,
A hned další,
Lidé mluví hovno, i když se nikdy neobtěžují,
Jde to na jedno ucho,
A hned další,
Lidé hovoří, mohou mi políbit hřbet ruky
(Slyšíte to
Slyšíš, co přijde? Raději běž do kopců,
Protože přijdeme do tvého města a spálíme tu matku sráči!)
Tady je morálka příběhu,
Neděláme to pro slávu,
Neděláme to pro peníze,
Neděláme to pro slávu
Takže všichni kritici, kteří nás pohrdají, jděte do toho a kritizujte nás,
Je to vaše tyranie, která nás žene, dodává oheň našim plamenům
A jde to
Na jedno ucho
A hned další,
Lidé mluví hovno, ale víte, že se nikdy nebudeme obtěžovat,
Jde to na jedno ucho,
A hned další,
Hraji jen hudbu, protože víš, že to kurva miluju,
Jde to na jedno ucho,
A hned další,
Lidé mluví hovno, ale víte, že se nikdy nebudeme obtěžovat,
Jde to do jednoho ucha a hned do druhého
Lidé mluví dobře, víš, že mě mohou políbit na hřbet ruky.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com