TEXTPREKLAD.COM

Interpret: butt trumpet - Název: shutup 

Písňové texty a překlad: butt trumpet - shutup Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od butt trumpet! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno b od butt trumpet a podívejte, jaké další písničky od butt trumpet máme v našem archívu, např. shutup.

Původní

This is a story about the last time I was hangin' out underneath the
freeway overpass on Gauer just north of Yucca. I was standing there
minding my own business and this girl came up to me, and, well...
I thought she wanted me for my mind...
SHUTUP!
All I wanted from her was her phone number...
SHUTUP!
She was homeless
Sometimes I really get upset when...
SHUTUP!
This isn't the way we rehearsed it...
SHUTUP!
Shutup...geek
------------------------------------------------------------------------------

překlad

Toto je příběh o tom, kdy jsem naposledy visel pod
dálniční nadjezd na Gauer severně od Yuccy. Stál jsem tam
všímajíc si mého podnikání a tahle dívka ke mně přišla a, no ...
Myslel jsem, že mě chce pro mou mysl ...
MLČ!
Jediné, co jsem od ní chtěl, bylo její telefonní číslo ...
MLČ!
Byla bez domova
Někdy se opravdu rozčilím, když ...
MLČ!
Toto není způsob, jakým jsme to nacvičovali ...
MLČ!
Sklapni ... geek
-------------------------------------------------- ----------------------------

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com