TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • B
  • »
  • bush sam – the ballad of spider john

Interpret: bush sam - Název: the ballad of spider john 

Písňové texty a překlad: bush sam - the ballad of spider john Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od bush sam! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno b od bush sam a podívejte, jaké další písničky od bush sam máme v našem archívu, např. the ballad of spider john.

Původní

Spider John is my name, friends
I'm in between freights, and I sure would be obliged
If I could share your company.
I'm on my way to nowhere; I been runnin' from my past,
Runnin' from the things I used to be.
Now I know my words sound strange to you
But if you'll wait till my song is sung and my story's told
You might come to understand
Why I'm old and bent and devil spent, and a-runnin' out of time
When not long ago I held a royal flush in my hand.
Chorus:
Oh, I was a supermarket fool; I was a motorbank stool pigeon,
Robbin' my own time.
I thought I'd lost my blues, yes, I thought I'd paid my dues
And I thought I'd found a life to suit my style.
And I was Spider John, the robberman
Long, tall, and handsome,
Yes, I was Spider John with a loaded hand
Takin' ransom.
And then one day I met Diamond Lil
And she was as sweet a thing, I declare, as the summer wind
Had ever blown my way.
Lil she had no idea of my illustrious occupation,
She thought I was a saint and not a sinner gone astray
Spider he loved his Lily so much
He could not confess his sins, for he knew if he did
The lady would surely take her leave.
But you know that the word got around, and Lily left town
And he never saw her again,
Tossin' and turnin' and causin' his heart to grieve.
Chorus
And that is all my story.
It's been these thirty years since I took the road
To find my precious jewel one.
Now if you see my Lily, won't you give her my regards,
Tell her old Spider got tangled in the black web that he spun
You can tell her that Spider got tangled in the black web that he spun.

překlad

Spider John je moje jméno, přátelé
Jsem mezi nákladními vozy a jsem si jistý, že bude zavázán
Kdybych mohl sdílet vaši společnost.
Jsem na cestě nikam; Utíkal jsem ze své minulosti
Utíkám před věcmi, kterými jsem býval.
Nyní vím, že vám moje slova zní divně
Ale pokud počkáš, až se moje píseň zazpívá a můj příběh se řekne
Možná pochopíte
Proč jsem starý a ohnutý a ďábel strávil a utíkám z času
Když jsem nedávno, držel jsem v ruce královský flush.
Refrén:
Byl jsem blázen v supermarketu; Byl jsem holub ve stolici motorbank,
Robbin 'můj vlastní čas.
Myslel jsem, že jsem ztratil blues, ano, myslel jsem, že jsem zaplatil své příspěvky
A myslel jsem, že jsem našel život, který by vyhovoval mému stylu.
A já jsem byl Spider John, lupič
Dlouhý, vysoký a pohledný,
Ano, byl jsem Spider John se zataženou rukou
Beru výkupné.
A pak jsem jednoho dne potkal Diamond Lil
A byla, jak prohlašuji, stejně sladká věc jako letní vítr
Nikdy mi nevyfoukl cestu.
Lil, neměla tušení o mém slavném zaměstnání,
Myslela si, že jsem svatý a ne hříšník, který zabloudil
Spider tolik miloval svou Lily
Nemohl vyznat své hříchy, protože věděl, jestli ano
Paní by ji určitě opustila.
Ale víte, že se to slovo dostalo kolem a Lily opustila město
A už ji nikdy neviděl,
Házet a obracet se a způsobovat mu srdce truchlit.
refrén
A to je celý můj příběh.
Je to už třicet let, co jsem se vydal na cestu
Najít můj drahocenný klenot.
Nyní, když uvidíte moji Lily, nedáte jí můj pozdrav,
Řekněte jí, že se její starý Spider zamotal do černé pavučiny, kterou otočil
Můžete jí říct, že Spider se zamotal do černé pavučiny, kterou otočil.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com