TEXTPREKLAD.COM

Interpret: burt bacharach - Název: toledo 

Písňové texty a překlad: burt bacharach - toledo Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od burt bacharach! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno b od burt bacharach a podívejte, jaké další písničky od burt bacharach máme v našem archívu, např. toledo.

Původní

All through the night you telephoned

I saw the light blinking red

Beside the cradle

But you don`t know how far I`ve gone

Now I must live with the lie

That I made

But if I call, I know I won`t have to say it

You`ll hear my voice - something is bound to betray it

But do people living in Toledo

Know that their name hasn't traveled very well?

And does anybody in Ohio

Dream of that Spanish citadel?

But it`s no use saying that I love you

And how that girl really didn't mean a thing to me

For if anyone should look into your eyes

It`s not forgiveness that they`re gonna see

You hear her voice - "How could you do that?"

You hear her voice - "How could you do that?"

So I walked outside in the bright

Sunshine and lovers pass by

Smiling and joking

But they don`t know the fool I was

Why should they care what was lost

What was broken?

But if I call, I know I won`t have to say it

You`ll hear my voice - something is bound to betray it

But do people living in Toledo

Know that their name hasn't traveled very well?

And does anybody in Ohio

Dream of that Spanish citadel?

But it`s no use saying that I love you

And how that girl really didn't mean a thing to me

For if anyone should look into your eyes

It`s not forgiveness that they`re gonna see

But do people living in Toledo

Know that their name hasn't traveled very well?

And does anybody in Ohio

Dream of that Spanish citadel?

But we still have Florence, Alabama

We don`t have Paris, and we don`t have Rome

překlad

Celou noc jsi telefonoval

Viděla jsem červeně blikat světlo

vedle kolébky

Ale ty nevíš, jak daleko jsem se dostal.

Teď musím žít ve lži

kterou jsem vytvořil

Ale když zavolám, vím, že to nebudu muset říkat.

Uslyšíš můj hlas - něco ho určitě prozradí.

Ale žijí lidé v Toledu

vědí, že jejich jméno se moc dobře nešíří?

A ví někdo v Ohiu.

Sní o té španělské citadele?

Ale nemá smysl říkat, že tě miluju.

A že ta holka pro mě nic neznamenala.

Neboť kdyby se ti někdo podíval do očí

Nebude to odpuštění, co uvidí.

Slyšíš její hlas - "Jak jsi to mohl udělat?"

Slyšíš její hlas - "Jak jsi to mohl udělat?"

Tak jsem vyšel ven do jasného dne

Sluneční svit a milenci procházejí kolem

Usmívají se a žertují

Ale oni nevědí, jaký jsem byl blázen.

Proč by se měli starat o to, co bylo ztraceno

Co bylo rozbité?

Ale když zavolám, vím, že to nebudu muset říkat.

Uslyšíš můj hlas - něco ho určitě prozradí.

Ale žijí lidé v Toledu

vědí, že jejich jméno se moc dobře nešíří?

A ví někdo v Ohiu

Sní o té španělské citadele?

Ale nemá smysl říkat, že tě miluju.

A že ta holka pro mě nic neznamenala.

Neboť kdyby se ti někdo podíval do očí

Nebude to odpuštění, co uvidí.

Ale lidé žijící v Toledu

vědí, že jejich jméno se moc dobře nešíří?

A ví někdo v Ohiu

Sní o té španělské citadele?

Ale pořád máme Florencii v Alabamě.

Nemáme Paříž a nemáme Řím.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© 2021 - Textpreklad.com