TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • B
  • »
  • buju banton – stamina daddy

Interpret: buju banton - Název: stamina daddy 

Písňové texty a překlad: buju banton - stamina daddy Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od buju banton! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno b od buju banton a podívejte, jaké další písničky od buju banton máme v našem archívu, např. stamina daddy.

Původní

All wi girl dem run any bwoy who don't have wi stamina

Gal jump fi know what time unno come ah big thing

Suh girl child bruckout watch it nuh start

We have di stamina daddy nuff fi

Di gal pickney tell all di sexy

Body gal dem fi run come a mi

Mi have di stamina daddy fi

Di gal pickney tell all di sexy

Body gal dem fi run come a mi

Watch it 'cause if a Jackie

She haffi run way left it whoooy

And if a Suzie she haffi run way left it whoooy

If I guh ratty she haffi run way left it whoooy

And if a millie she haffi run way left it

The way how wi a work it mi nah say mi sorry

It's like a pressure cooker but lock down and ah quarry

An so mi a dig out di young gal belly

We have di stamina daddy fi

All di gal pickney tell all di sexy

Body gal dem fi run come a mi

Mi have di stamina daddy fi

Di gal pickney tell all di

Sexy body gal dem fi run come a mi

I know di score knowledge yuh old and grown

Dem nuh waan hot up di length of di banton code

Suh she gimme di shit

And feel as she waan fi go home

Push mi off ah di bed and ah guh reach fi mi

Brr thing thingy thingy thing mi telephone

A who she call now a friend name June

Run come pick her up she well waan guh home

She did wild but now she tame now more will she roam

Because she feel di wrath of di banton code

Mi have di agony daddy fi di

Gal pickney tell all di sexy

Body gal dem fi run come a mi

What stamina daddy fi all

Di gal pickney tell all di

Sexy body gal dem fi run come

Here it is

Girls here is my line 9277039

If you waan find di banton

Call anytime if you want a good man

Fi give you a good cryin

Fi this ya woman shift yuh

Belly and move up your spine

Call di banton buju anytime 'cause

Dis is buju di unlyrically inclined

Some of dem love some of dem trip

Us some of dem gwaan get blind

Mi ah di agony daddy fi di

Gal pickney tell all di sexy

Body gal mi seh fi mek come a mi

Mi ah di agony daddy fi

Di gal pickney tell all di sexy

Body gal dem fi run come a mi

What is me orginal agony daddy

What is me guh tell di world

Ah me name buju what is me

Orginal ah run di country

Jamaica easy than yuh think and you a celebrity

And you ah agony daddy and you ah run di country

And anywhere wi pass through gal

Pickney dem love mi come now

Nuh gal nuh waan no man with one

Seed dem tek too long fi get

Di gal breed dem waan di agony

Bad fi mek dem succeed

Fi move and wiggle and make it

Proceed dem waan di agony daddy

Fi di gal pickney an all di sexy

Body gal dem fi run come a mi

Hear this trouble di him ah agony

Daddy an nuh trouble chris

Suh him ah agony daddy an seldom

Him curt an him ah run di country

Orginal agony daddy inna di party

Mi ah di agony daddy fi all di

Gal pickney tell all di sexy

Body gal mi fi run come a mi

Mi ah di agony daddy fi

Di gal pickney tell all di sexy

Body gal dem fi run come a mi

Hear why

'Cause if a Jackie she haffi run way left it whoooy

And if a Suzie she haffi run way left it whoooy

And if a millie she haffi run way left it whoooy

If I guh ratty yuh know

She caan tek it a whole heap a

Pain an pressure unda di belly

We ah a call it Jackie

Fi all ya pickney an di way

How yuh work it wi nah seh wi

Sorry it's like a pressure cooker

But lock down an ah quarry

And so di banton ah dig out di

Gal belly wi ah di agony daddy

Fi all di gal pickney tell all di

Sexy body gal mi fi run come a mi

překlad

Všechny dívky, které mají výdrž, utíkají.

Gal jump fi know what time unno come ah big thing

Suh girl child bruckout watch it nuh start

We have di stamina daddy nuff fi

Di gal pickney tell all di sexy

Body gal dem fi run come a mi

Mi have di stamina daddy fi

Di gal pickney tell all di sexy

Body gal dem fi run come a mi

Pozor na to, protože jestli Jackie

She haffi run way left it whoooy

A když Suzie, tak to nechá být.

If I guh ratty she haffi run way left it whoooy

A když Millie, tak to nechá být.

Tak, jak to funguje, mi není líto.

Je to jako tlakový hrnec, ale zavřený a v lomu.

A tak jsem vykopal břicho mladé dívky.

We have di stamina daddy fi

All di gal pickney tell all di sexy

Body gal dem fi run come a mi

Mi have di stamina daddy fi

Di gal pickney tell all di

Sexy body gal dem fi run come a mi

Vím, že jsi starý a dospělý.

Dem nuh waan hot up di length of di banton code

Suh she gimme di shit

A cítí se, jako by chtěla jít domů

Push mi off ah di bed and ah guh reach fi mi

Brr věc věc věc věc věc věc mi telefon

A who she call now a friend name June

Běžte ji vyzvednout, ona chce jít domů.

Byla divoká, ale teď už je krotká, teď už se bude toulat.

Protože cítí hněv Bantonova kódu.

Mi have di agony daddy fi di

Gal Pickney říct všem sexy

Body gal dem fi run come a mi

What stamina daddy fi all

Di gal pickney tell all di

Sexy body gal dem fi run come

Tady to je

Holky tady je moje linka 9277039

If you waan find di banton

Zavolejte kdykoli, pokud chcete dobrého muže

Fi give you a good cryin

Fi this ya woman shift yuh

Belly and move up your spine

Call di banton buju anytime 'cause

Dis is buju di unlyrically inclined

Some of dem love some of dem trip

Us some of dem gwaan get blind

Mi ah di agony daddy fi di

Gal pickney říct všem sexy

Body gal mi seh fi mek come a mi

Mi ah di agony daddy fi

Di gal pickney tell all di sexy

Body gal dem fi run come a mi

Co je můj původní agony daddy?

Co je to, co řeknu světu

Ah me name buju what is me

Orginal ah run di country

Jamajka je snadnější, než si myslíš, a jsi celebrita.

A ty jsi agony daddy a řídíš zemi.

A všude, kde projdeš, děvče.

Pickney dem love mi come now

Nuh gal nuh waan no man with one

Seed dem tek too long fi get

Di gal breed dem waan di agony

Bad fi mek dem succeed

Fi move and wiggle and make it

Proceed dem waan di agony daddy

Fi di gal pickney an all di sexy

Body gal dem fi run come a mi

Slyšel jsem, že je to pro něj utrpení.

Daddy an nuh trouble chris

Suh him ah agony daddy an seldom

Him curt an him ah run di country

Orginal agony daddy inna di party

Mi ah di agony daddy fi all di

Gal pickney tell all di sexy

Body gal mi fi run come a mi

Mi ah di agony daddy fi

Di gal pickney tell all di sexy

Body gal dem fi run come a mi

Slyšíš proč?

'Cause if a Jackie she haffi run way left it whoooy

A když Suzie, tak to nechá být.

A když Millie, tak to nechá být.

If I guh ratty yuh know

Ona to může udělat...

Pain an pressure unda di belly

Říkáme tomu Jackie

Fi all ya pickney an di way

How yuh work it wi nah seh wi

Promiň, je to jako tlakový hrnec.

But lock down an ah quarry

And so di banton ah dig out di

Gal belly wih di agony daddy

Fi all di gal pickney tell all di

Sexy body gal mi fi run come a mi

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© 2021 - Textpreklad.com