TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • B
  • »
  • buju banton – how could you

Interpret: buju banton - Název: how could you 

Písňové texty a překlad: buju banton - how could you Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od buju banton! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno b od buju banton a podívejte, jaké další písničky od buju banton máme v našem archívu, např. how could you.

Původní

Chorus

It is real, as real as it seem

Don't you live on illusion

And don't you ever try to live a dream

I sing...

Buju say how could you rise up every living day

Telling yourself everything is OK

When you look at life you'll see it slipping away

Lord knows who feels it every moment every day

Those why cry for the poor get neglected, rejected, put to death

How much more will we take?

Did you father work off his shirt, blood, sweat and tears

Don't tell me that you forgot

Being oppressed by the oppressors, all different types of stress

For the sorrows of the poor, they don't even care less

Refuse to deal with world atrocities, civil unrest

Instead they're building penitentiaries as big as a bird's nest

Saying we are to be blamed for whatever what mess

Chorus

Some say, how are you going? They want to know if we are mine

Not until we reposess what's rightfully mine

Sitting down for so long we do belive it is time

Everyone is entitled to food at mealtime

'Til then, we'll struggle for rights, no more racial fights

Degradation to the highest heights

All obstacles as a people we have to cross

With health and strength we all can get across

Happenings of yesterday are just a thing of the past

Chorus

Don't you cry little one, wipe your tears, sing my song

Though we're in a strange land with evil ones

Help the weak if you're strong, iron sharpens iron

When you're down take a look at where the help is coming from

What about the masterminds with the foolproof plans

What about the geniuses who achieve grade one

Chorus

Repeat verse 1 and verse 2

překlad

Sbor

Je to skutečné, tak skutečné, jak se zdá

Nežij v iluzi

A nikdy se nesnaž žít sen

Zpívám...

Buju řekni, jak bys mohl vstát každý živý den

Říkat si, že všechno je v pořádku

Když se podíváš na život, uvidíš, že ti utíká.

Pán ví, kdo to cítí každou chvíli každý den

Ti, co pláčou za chudé, jsou opomíjeni, odmítání, usmrcováni

Kolik toho ještě sneseme?

Odpracoval si tvůj otec košili, krev, pot a slzy

Neříkej mi, že jsi zapomněl

Být utlačován utlačovateli, všechny různé druhy stresu

Na trápení chudých, jim je to jedno i méně

Odmítají se zabývat světovými zvěrstvy, občanskými nepokoji

Místo toho staví věznice velké jako ptačí hnízdo

Říkají, že my můžeme za kdejaký průšvih

Sbor

Někteří říkají, jak se vám daří? Chtějí vědět, jestli jsme moji

Ne, dokud nevrátíme, co je právem moje

Sedíme tak dlouho, že věříme, že je čas

Každý má nárok na jídlo v době jídla

Do té doby budeme bojovat za práva, už žádné rasové boje.

Degradace do nejvyšších výšin

Všechny překážky jako národ musíme překonat

Se zdravím a silou můžeme všichni přejít

Včerejší události jsou už jen minulostí.

Sbor

Neplač, maličká, utři si slzy, zpívej mou píseň.

I když jsme v cizí zemi se zlými.

Pomoz slabým, když jsi silný, železo brousí železo.

Když jsi na dně, podívej se, odkud přichází pomoc.

A co ti mistři, co mají blbuvzdorné plány?

Co s génii, kteří dosáhnou stupně jedna

Sbor

Opakuj verš 1 a verš 2

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© 2021 - Textpreklad.com