TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • B
  • »
  • buckeroos – the house down the block

Interpret: buckeroos - Název: the house down the block 

Písňové texty a překlad: buckeroos - the house down the block Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od buckeroos! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno b od buckeroos a podívejte, jaké další písničky od buckeroos máme v našem archívu, např. the house down the block.

Původní

The house my family lives in just down the block
Many times I passed there but I never stopped
I go on all alone a wishin'
I could be in that house down the block
With my family
When we meet upon the street
I just bow my head
They don't know how often
I wish that I was dead
To our name I brought the shame
But still I long to be
In that house down the block with my family
When Gabriel blows his trumpet
And time will be no more
Then memories fade my daddy's faith
I'll walk up to the door
The tears that fall won't start at all
And God will let me be
In that house down the block with my family

překlad

Dům, ve kterém žije moje rodina, jen kousek od domu
Mnohokrát jsem tam prošel, ale nikdy jsem se nezastavil
Jdu sám a přeji si
Mohl bych být v tom domě dole
S mojí rodinou
Když jsme se potkali na ulici
Jen skláním hlavu
Neví, jak často
Přál bych si, abych byl mrtvý
Na naše jméno jsem přinesl hanbu
Ale stále toužím být
V tom domě dole s rodinou
Když Gabriel zatroubí na trubku
A čas už nebude
Pak vzpomínky slábnou víře mého táty
Půjdu ke dveřím
Slzy, které padají, vůbec nezačnou
A Bůh mě nechá být
V tom domě dole s rodinou

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com