TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • B
  • »
  • bts – 전하지 못한 진심 (the truth untold)

Interpret: bts - Název: 전하지 못한 진심 (the truth untold) 

Písňové texty a překlad: bts - 전하지 못한 진심 (the truth untold) Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od bts! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno b od bts a podívejte, jaké další písničky od bts máme v našem archívu, např. 전하지 못한 진심 (the truth untold).

Původní

[방탄소년단의 전하지 못한 진심 가사]

[Verse 1: V]

외로움이 가득히

피어있는 이 garden

가시투성이

이 모래성에 난 날 매었어

[Verse 2: Jungkook]

너의 이름은 뭔지

갈 곳이 있긴 한지

Oh could you tell me?

이 정원에 숨어든 널 봤어

[Pre-Chorus: Jin]

And I know

너의 온긴 모두 다 진짜란 걸

푸른 꽃을 꺾는 손

잡고 싶지만

[Chorus: Jimin]

내 운명인 걸

Don't smile to me

Light on me

너에게 다가설 수 없으니까

내겐 불러줄 이름이 없어

[Post-Chorus: Jungkook]

You know that I can't

Show you me

Give you me

초라한 모습 보여줄 순 없어

또 가면을 쓰고 널 만나러 가

But I still want you

[Verse 3: Jin]

외로움의 정원에 핀

너를 닮은 꽃

주고 싶었지

바보 같은 가면을 벗고서

[Pre-Chorus: Jimin]

But I know

영원히 그럴 수는 없는 걸

숨어야만 하는 걸

추한 나니까

[Chorus: V]

난 두려운 걸

초라해

I’m so afraid

결국엔 너도 날 또 떠나버릴까

또 가면을 쓰고 널 만나러 가

[Post-Chorus: Jungkook]

할 수 있는 건

정원에

이 세상에

예쁜 너를 닮은 꽃을 피운 다음

니가 아는 나로 숨쉬는 것

But I still want you

I still want you

[Chorus: Jin]

어쩌면 그때

조금만

이만큼만

용길 내서 너의 앞에 섰더라면

지금 모든 건 달라졌을까

[Bridge: Jimin, Jungkook]

난 울고 있어

사라진

무너진

홀로 남겨진 이 모래성에서

부서진 가면을 바라보면서

[Outro: Jimin, Jungkook]

And I still want you

But I still want you

But I still want you

But I still want you

překlad

[방탄소년단의 전하지 못한 진심 가사]

[Verš 1: V]

외로움이 가득히

피어있는 이 zahrada

가시투성이

이 모래성에 난 날 매었어

[Verš 2: Jungkook]

너의 이름은 뭔지

갈 곳이 있긴 한지

Mohl byste mi to říct?

이 정원에 숨어든 널 봤어

[Pre-Chorus: Jin]

A já vím.

너의 온긴 모두 다 진짜란 걸

푸른 꽃을 꺾는 손

잡고 싶지만

[Sbor: Jimin]

내 운명인 걸

Neusmívej se na mě

Sviť na mě

너에게 다가설 수 없으니까

내겐 불러줄 이름이 없어

[Post-Chorus: Jungkook]

Víš, že nemůžu

Ukázat ti mě

Give you me

초라한 모습 보여줄 순 없어

또 가면을 쓰고 널 만나러 가

Ale já tě stále chci

[Verš 3: Jin]

외로움의 정원에 핀

너를 닮은 꽃

주고 싶었지

바보 같은 가면을 벗고서

[Pre-Chorus: Jimin]

Ale já vím.

영원히 그럴 수는 없는 걸

숨어야만 하는 걸

추한 나니까

[Sbor: V]

난 두려운 걸

초라해

Mám takový strach

결국엔 너도 날 또 떠나버릴까

또 가면을 쓰고 널 만나러 가

[Post-Chorus: Jungkook]

할 수 있는 건

정원에

이 세상에

예쁜 너를 닮은 꽃을 피운 다음

니가 아는 나로 숨쉬는 것

Ale já tě stále chci

Pořád tě chci

[Sbor: Jin]

어쩌면 그때

조금만

이만큼만

용길 내서 너의 앞에 섰더라면

지금 모든 건 달라졌을까

[Most: Jimin, Jungkook]

난 울고 있어

사라진

무너진

홀로 남겨진 이 모래성에서

부서진 가면을 바라보면서

[Outro: Jimin, Jungkook]

A já tě pořád chci

A já tě pořád chci

Ale já tě pořád chci

Ale já tě pořád chci

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© 2021 - Textpreklad.com