TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • B
  • »
  • bruce springsteen the sessions band – mrs mcgrath live

Interpret: bruce springsteen the sessions band - Název: mrs mcgrath live 

Písňové texty a překlad: bruce springsteen the sessions band - mrs mcgrath live Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od bruce springsteen the sessions band! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno b od bruce springsteen the sessions band a podívejte, jaké další písničky od bruce springsteen the sessions band máme v našem archívu, např. mrs mcgrath live.

Původní

"O Mrs. McGrath," the sergeant said

"Would you like a soldier of your son Ted?

With a scarlet coat and a big cocked hat

Now Mrs. McGrath would you like that?"

With your too-ri-aa, fol-did-dle-di-aa, too-ri-oo-ri-oo-ri-aa, too-ri-aa, fol-did-dle-di-aa, too-ri-oo-ri-oo-ri-aa

Now Mrs. McGrath lived on the shore

And after seven years or more

She spied a ship come into the bay

With her son from far away

"O Captain dear where have ye been?

You been sailing the Mediterranean?

Have you news from my son Ted?

Is he living or is he dead?"

With your too-ri-aa, fol-did-dle-di-aa, too-ri-oo-ri-oo-ri-aa, with your too-ri-aa, fol-did-dle-di-aa, too-ri-oo-ri-oo-ri-aa

Then came Ted without any legs

And in their place two wooden pegs

She kissed him a dozen times or two

And said, "My God Ted is it you"?

Now were ye drunk or were ye blind

When ye left yer two fine legs behind?

Or was it walking upon the sea

That wore your two fine legs away?"

With a too-ri-aa, fol-did-dle-di-aa, too-ri-oo-ri-oo-ri-aa, with a too-ri-aa, fol-did-dle-aa, too-ri-oo-ri-oo-ri-aa

With a too-ri-aa, fol-did-dle-di-aa, too-ri-oo-ri-oo-ri-aa, with a too-ri-aa, fol-did-dle-di-aa, too-ri-oo-ri-oo-ri-aa

Now I wasn't drunk and I wasn't blind

When I left my two fine legs behind

A cannonball on the fifth of May

Tore my two fine legs away

"My, Teddy boy," the widow cried

"Yer two fine legs were yer mother's pride

Stumps of a tree wouldn't do at all

Why didn't ye run from the cannon ball?"

With a too-ri-aa, fol-did-dle-di-aa, too-ri-oo-ri-oo-ri-aa, with a too-ri-aa, fol-did-dle-di-aa, too-ri-oo-ri-oo-ri-aa

With a too-ri-aa, fol-did-dle-di-aa, too-ri-oo-ri-oo-ri-aa, with a too-ri-aa, fol-did-dle-di-aa, too-ri-oo-ri-oo-ri-aa

"All foreign wars I do proclaim

Live on blood and a mother's pain

I'd rather have my son as he used to be

Than the King of America

And his whole Navy!"

With a too-ri-aa, fol-did-dle-di-aa, too-ri-oo-ri-oo-ri-aa, with a too-ri-aa, fol-did-dle-di-aa, too-ri-oo-ri-oo-ri-aa

With a too-ri-aa, fol-did-dle-di-aa, too-ri-oo-ri-oo-ri-aa, with a too-ri-aa, fol-did-dle-di-aa, too-ri-oo-ri-oo-ri-aa

With a too-ri-aa, fol-did-dle-di-aa, too-ri-oo-ri-oo-ri-aa, with a too-ri-aa, fol-did-dle-di-aa, too-ri-oo-ri-oo-ri-aa

překlad

"Paní McGrathová," řekl seržant.

"Chtěla byste vojáka svého syna Teda?

V šarlatovém kabátě a s velkým kloboukem s kohoutem.

Tak co, paní McGrathová, chtěla byste to?"

S vaším too-ri-aa, fol-did-dle-di-aa, too-ri-oo-ri-ri-aa, too-ri-aa, fol-did-dle-di-aa, too-ri-oo-ri-ri-aa.

Paní McGrathová žila na pobřeží.

A po sedmi nebo více letech

spatřila loď, která připlula do zátoky

se svým synem z daleka

"Ó drahý kapitáne, kde jsi byl?

Plavil ses po Středozemním moři?

Máš zprávy od mého syna Teda?

Žije, nebo je mrtvý?"

S tvým too-ri-aa, fol-did-dle-di-aa, too-ri-oo-ri-ri-aa, s tvým too-ri-aa, fol-did-dle-di-aa, too-ri-oo-ri-ri-aa.

Pak přišel Ted bez nohou

A místo nich dva dřevěné kolíky

Políbila ho tucetkrát nebo dvakrát.

A řekla: "Můj bože, Tede, jsi to ty?"

Tak co, byli jste opilí nebo slepí?

když jsi nechal své dvě krásné nohy za sebou?

Nebo to byla chůze po moři?

co ti odneslo obě krásné nohy?"

"A taky-ri-aa, fol-did-dle-di-aa, too-ri-oo-ri-ri-aa, with too-ri-aa, fol-did-dle-aa, too-ri-oo-ri-ri-aa".

S too-ri-aa, fol-did-dle-di-aa, too-ri-oo-ri-oo-ri-aa, s too-ri-aa, fol-did-dle-di-aa, too-ri-oo-ri-ri-aa

Teď jsem nebyl opilý a nebyl jsem slepý

Když jsem nechal své dvě krásné nohy za sebou

Dělovou kouli na pátého května

Odtrhla mé dvě krásné nohy

"Můj, Teddy," zvolala vdova.

"Tvé dvě krásné nohy byly pýchou tvé matky.

Pařezy ze stromu by mi vůbec nestačily.

Proč jsi neutekl před dělovou koulí?"

S příliš-ri-aa, fol-did-dle-di-aa, příliš-ri-oo-ri-oo-ri-aa, s příliš-ri-aa, fol-did-dle-di-aa, příliš-ri-oo-ri-ri-aa

S too-ri-aa, fol-did-dle-di-aa, too-ri-oo-ri-oo-ri-aa, s too-ri-aa, fol-did-dle-di-aa, too-ri-oo-ri-ri-aa

"Všechny cizí války vyhlašuji

Žijí z krve a mateřské bolesti

Raději bych měl svého syna takového, jaký býval

než amerického krále

A celé jeho námořnictvo!"

S too-ri-aa, fol-did-dle-di-aa, too-ri-oo-ri-oo-ri-aa, s too-ri-aa, fol-did-dle-di-aa, too-ri-oo-ri-ri-aa

S too-ri-aa, fol-did-dle-di-aa, too-ri-oo-ri-oo-ri-aa, s too-ri-aa, fol-did-dle-di-aa, too-ri-oo-ri-ri-aa

S too-ri-aa, fol-did-dle-di-aa, too-ri-oo-ri-oo-ri-aa, s too-ri-aa, fol-did-dle-di-aa, too-ri-oo-ri-ri-aa

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© 2021 - Textpreklad.com