TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • B
  • »
  • brkrbara rocha – meant to be

Interpret: brkrbara rocha - Název: meant to be 

Písňové texty a překlad: brkrbara rocha - meant to be Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od brkrbara rocha! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno b od brkrbara rocha a podívejte, jaké další písničky od brkrbara rocha máme v našem archívu, např. meant to be.

Původní

One time, one chance

To make me believe

In people who are

Mean to be

I spent seasons, days and night

Hiding from destiny

I wasn't looking for you

How dare you exist?

I was hoping you were a mistake

That maybe Lord listen wrongly my pray

But you said "Hi, there"

All I get "It's been too long"

Possibility's off this game

We challenge laws and flames

So what?

Don't be nervous you belong with me

If music brought us here

we can't just quit

Guitar, strings and hearts

We cannot beat

John already introduce us fine

Now it's time to use his kinda fire

To burn our rooms

and slow dance with desire

I was hoping you were a mistake

That maybe Lord listen wrongly my pray

But you said "Hi, there"

All I get "It's been too long"

Possibility's off this game

We challenge laws and flames

So what?

I'm leaving with no phone

Or your name in a napkin

I'm getting away regretting this moment

The talk we never started

And tricks life plays on everybody

We'll meet again

We'll create our story

Aren't you curious?

At least a bit anxious

Picture how would be a night in the woods

We could be reckless

Crazy and jealous

In a silent neighborhood

Don't be nervous you belong with me

If music brought us here

we can't just quit

Guitar, strings and hearts

We cannot beat

John already introduce us fine

Now it's time to use his kinda fire

To burn our rooms

and slow dance with desire

překlad

Jednou, jedna šance

Abyste mi uvěřili

v lidi, kteří jsou

chtějí být

Strávil jsem období, dny a noci

Skrýval jsem se před osudem

Nehledal jsem tě

Jak se opovažuješ existovat?

Doufal jsem, že jsi omyl

Že možná Pán špatně vyslechl mou modlitbu

Ale ty jsi řekl "Ahoj, tam"

Jediné, čeho se mi dostalo: "Už je to moc dlouho"

Možnost je mimo tuto hru

Vyzýváme zákony a plameny

Tak co?

Nebuď nervózní, patříš ke mně.

Když nás sem přivedla hudba

nemůžeme jen tak skončit

Kytara, struny a srdce

Nemůžeme porazit

John už nás představil v pořádku

Teď je čas použít jeho oheň.

To burn our rooms

a pomalu tančit s touhou

Doufala jsem, že jsi byl omyl

Že možná Pán špatně poslouchal mé modlitby

Ale ty jsi řekl "Ahoj, tam"

Jediné, čeho se mi dostalo, bylo "Už je to moc dlouho".

Možnost je mimo tuto hru

Vyzýváme zákony a plameny

Tak co?

Odcházím bez telefonu

Nebo tvé jméno v ubrousku

Odcházím s lítostí nad tímto okamžikem

Rozhovor, který jsme nikdy nezačali

A triky, které si život s každým hraje

Znovu se setkáme

Vytvoříme náš příběh

Nejsi zvědavý?

Aspoň trochu nedočkavý

Představte si, jak by vypadala noc v lese.

Mohli bychom být bezstarostní

Blázniví a žárliví

V tichém sousedství

Nebuď nervózní, patříš ke mně

Kdyby nás sem přivedla hudba

Nemůžeme jen tak skončit

Kytara, struny a srdce

Nemůžeme porazit

John už nás představil v pořádku

Teď je čas použít jeho oheň.

To burn our rooms

a pomalu tančit s touhou

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© 2021 - Textpreklad.com