TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • +
  • »
  • brian mcknight – you should be mine

Interpret: brian mcknight - Název: you should be mine 

Písňové texty a překlad: brian mcknight - you should be mine Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od brian mcknight! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno od brian mcknight a podívejte, jaké další písničky od brian mcknight máme v našem archívu, např. you should be mine.

Původní

Mase and Brian McKnight
Bay Boy we dont' stop, we rock we rock
Yo,I hit you the sound that the world can't take
Came straight out the gig playing two point eight
Near studded, jewel flooded, got to love it
First rap cat with an R&B; budget
Everyday on the TV, me and PD
Girls see PD, make their man break the CD
Why ya'll forever rowdy, I'll be outie
Somewhere in Maui, 'til I go back to Cali
Can't understand how he can treat you
The way that he does
Give me the chance to show you baby
You're better off with me
Oh so baby let me try, I wanna make you smile
I wanna love you like you need to be loved
I'll never let you down, I'll always be around
And you should be mine
If he don't love you right, don't waste your time
If he don't treat you like you should, then you should be mine
Why can't you see you should be happy
And I don't know why
You don't believe a man can love you
For the rest of your life
Oh so, baby let me try, I wanna make you smile
I wanna love you like you need to be loved
I'll never let you down I'll always be around
And you should be mine
If he don't love you right, don't waste your time
If he don't treat you like you should, then you should be mine
Yo, what the deal honey, insecure, feeling funny
I know you're used to dealing with cats with real money
Also know you like Mase in alot of ways
But it's hard to go on when your lonely on the holidays
When you shop should you shop for two
Take you where the waters aqua blue
Let you fall back, treat you like you all that
Under umbrellas with your shades and your straw hat
You ain't the one out clubbin' all day and all night
Just to save a fight you say what's right
And I know he ain't the cat that will stay in your life
Even though he gave you ice that'll make you his wife
How a man deserve you if he hurt you
How you give a woman 25 a curfew
Between me and you, you ain't heard that from me
'Cause Mase ain't the player with the PHD
Girl, come into my world
I'll love you the way that you need to be loved
No worries no more, girl open the door
And don't waste your time
'Cause you should be mine
If he don't love you right, don't waste your time
If he don't treat you like you should, then you should be mine

překlad

Mase a Brian McKnight
Bay Boy nezastavujeme se, houpáme se houpáme
Jo, praštil jsem tě zvukem, který svět nemůže unést
Přišel rovnou na koncert a hrál dva body osm
Blízko posetý, zaplavený klenot, to se milovat
První rap kočka s R & B; rozpočet
Každý den v televizi, já a PD
Dívky vidí PD, aby jejich muž rozbil CD
Proč budeš navždy hlučný, budu outie
Někde na Maui, dokud se nevrátím zpět do Cali
Nechápu, jak se k vám může chovat
Způsob, jakým to dělá
Dej mi příležitost ukázat ti zlato
Bude se ti se mnou lépe
Oh, zlato, nech mě to zkusit, chci tě rozesmát
Chci tě milovat, jako bys potřeboval být milován
Nikdy tě nezklamu, vždy budu nablízku
A ty bys měl být můj
Pokud tě nemiluje správně, neztrácej čas
Pokud se k vám nebude chovat tak, jak byste měli, měli byste být moji
Proč nevidíš, že bys měl být šťastný
A já nevím proč
Nevěříte, že vás muž může milovat
Po zbytek svého života
Oh, zlato, nech mě to zkusit, chci tě rozesmát
Chci tě milovat, jako bys potřeboval být milován
Nikdy tě nezklamu, vždy budu nablízku
A ty bys měl být můj
Pokud tě nemiluje správně, neztrácej čas
Pokud se k vám nebude chovat tak, jak byste měli, měli byste být moji
Jo, jaká je dohoda, zlato, nejistá, pocit legrace
Vím, že jsi zvyklý jednat s kočkami se skutečnými penězi
Také víte, že máte Mase rádi mnoha způsoby
Ale je těžké pokračovat, když jste na dovolené o samotě
Když nakupujete, měli byste nakupovat pro dva
Vezměte vás tam, kde jsou vody aqua modré
Nechte vás ustoupit, zacházejte s vámi jako se vším
Pod deštníky s vašimi odstíny a slaměným kloboukem
Nejste ten, kdo klubuje celý den a celou noc
Jen pro záchranu boje říkáte, co je správné
A vím, že není kočka, která zůstane ve vašem životě
I když ti dal led, z tebe se stane jeho ženou
Jak si vás muž zaslouží, když vám ublíží
Jak dáte ženě 25 zákaz vycházení
Mezi mnou a tebou jsi to ode mě neslyšel
Protože Mase není hráč s PHD
Holka, pojď do mého světa
Budu tě milovat tak, jak potřebuješ být milován
Už se nemusíte bát, dívka otevře dveře
A neztrácejte čas
Protože bys měl být můj
Pokud tě nemiluje správně, neztrácej čas
Pokud se k vám nebude chovat tak, jak byste měli, měli byste být moji

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com