TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • +
  • »
  • brian mcknight – who would have thought

Interpret: brian mcknight - Název: who would have thought 

Písňové texty a překlad: brian mcknight - who would have thought Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od brian mcknight! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno od brian mcknight a podívejte, jaké další písničky od brian mcknight máme v našem archívu, např. who would have thought.

Původní

I fell in love
On a very special day
This feeling will never go away
Now I can say
That with your love, I'll always stay
Look at me and tell me if I'm being deceived
Cause right now this feelin' is hard to believe
Who would have thought it'd be this way?
Oh, no
I never thought I'd fall in love on Christmas day
Who would have thought I'd fall in love on Christmas day?
I can't believe
That you are right here with me
The star on my Christmas tree
I wanna love you endlessly
And that's the way I always want it to be (want it to be)
Standing there when the lights from the tree
Meets your eyes
I can see
That I only want you
'Cause you're all that I need
Who would have thought it'd be this way?
Oh, no
I never thought I'd fall in love on Christmas day
Who would have thought I'd fall in love on Christmas day?
I'd never fall in love on Christmas day
I never thought I'd fall in love
On Christmas, Christmas day I'd fall in love
Who would have thought it'd be this way?
Oh, no
I never thought I'd fall in love on Christmas day
Who would have thought I'd fall in love on Christmas day?
I know that Christ came down
To endure my sins and shame
But now my dear we fall in love
On this very special day
This day
Do do do do do do do do do do do hey
Thought it'd be this way
Oh, no
I never thought I'd fall in love
I never thought I'd fall in love
Who would have thought I'd fall in love on Christmas day?

překlad

zamiloval jsem se
Ve velmi zvláštní den
Tento pocit nikdy nezmizí
Teď můžu říct
To s tvou láskou vždy zůstanu
Podívej se na mě a řekni mi, jestli jsem podveden
Protože právě teď tomuto pocitu je těžké uvěřit
Kdo by si myslel, že to tak bude?
Ach ne
Nikdy jsem si nemyslel, že se na Štědrý den zamiluji
Kdo by si myslel, že se na Štědrý den zamiluji?
Nemůžu uvěřit
Že jsi tady se mnou
Hvězda na mém vánočním stromečku
Chci tě nekonečně milovat
A takhle to vždy chci (chci)
Stojí tam, když světla ze stromu
Potkává vaše oči
vidím
Že chci jen tebe
Protože jsi vše, co potřebuji
Kdo by si myslel, že to tak bude?
Ach ne
Nikdy jsem si nemyslel, že se na Štědrý den zamiluji
Kdo by si myslel, že se na Štědrý den zamiluji?
Na Štědrý den bych se nikdy nezamiloval
Nikdy jsem si nemyslel, že se zamiluji
Na Vánoce, na Štědrý den jsem se zamiloval
Kdo by si myslel, že to tak bude?
Ach ne
Nikdy jsem si nemyslel, že se na Štědrý den zamiluji
Kdo by si myslel, že se na Štědrý den zamiluji?
Vím, že Kristus sestoupil
Vydržet mé hříchy a stud
Ale teď se drahá zamilováváme
V tento velmi zvláštní den
Tento den
Do do do do do do do do do do do hej
Myslel jsem, že to tak bude
Ach ne
Nikdy jsem si nemyslel, že se zamiluji
Nikdy jsem si nemyslel, že se zamiluji
Kdo by si myslel, že se na Štědrý den zamiluji?

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com