TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • +
  • »
  • brian mcknight – every beat of my heart

Interpret: brian mcknight - Název: every beat of my heart 

Písňové texty a překlad: brian mcknight - every beat of my heart Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od brian mcknight! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno od brian mcknight a podívejte, jaké další písničky od brian mcknight máme v našem archívu, např. every beat of my heart.

Původní

I could feel
It coming from a mile away
When I opened up the door
I saw everything that I've been waiting for, hey
Close your eyes
I don't care what other people say
Here underneath the stars
Now Jupiter and Mars don't seem so far away
[Chorus]
I want you to know
You take my breath away
And it's been that way right from the start
I didn't know how to tell you
That I want to love you
With every beat of my heart
(With every beat of my heart)
Take my hand
Don't be afraid, don't go
I want you to stay
Just relax your mind
I promise that tomorrow will be just like today
[Chorus: x2]

překlad

Cítil jsem
Vychází to z míle daleko
Když jsem otevřel dveře
Viděl jsem všechno, na co jsem čekal, hej
Zavři oči
Nezajímá mě, co říkají ostatní lidé
Tady pod hvězdami
Nyní se Jupiter a Mars nezdají tak daleko
[Refrén]
Chci abys věděl
Berete mi dech
A bylo to tak hned od začátku
Nevěděl jsem, jak ti to mám říct
Že tě chci milovat
S každým úderem mého srdce
(S každým úderem mého srdce)
Vezmi mě za ruku
Neboj se, nechoď
chci abys zůstal
Jen uvolněte svou mysl
Slibuji, že zítra bude stejně jako dnes
[Chorus: x2]

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com