TEXTPREKLAD.COM

Interpret: brave combo - Název: siren song 

Písňové texty a překlad: brave combo - siren song Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od brave combo! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno od brave combo a podívejte, jaké další písničky od brave combo máme v našem archívu, např. siren song.

Původní

In the land across the sea
They speak about a sailor
In the days of mystery
When earth was a different place
And you still will hear the tale
They tell of his wisdom
In his hour of destiny
He followed the song of his heart.
Refrain:
Beware the siren song
A song of delirious beauty
Though you want to sing along
A song full of promised delight
Lash yourself onto the mast
A song that will lead you to madness
Till the siren song has passed
A song that ends only in pain
Through the wind and through the rain
Through the long night of tempting
Of torment and of doubt
He cried out in his pain
But this captain stayed the course
Guiding the ship through danger
Past the siren's melody
On to the promise of home.
Refrain
Beware the siren song
Try not to listen
Make sure the ropes are strong
Focus your vision
Beware the siren song
A song of beauty
Guide your ship on the right course.
And the ocean is so deep
Blackening water is raging
As the ship is tossed about
A speck in the infinite void
And the map is old and worn
Stained with the tears of captains
Who have sailed this way before
To follow the song of the heart.
Refrain (twice, but the second time omit the very last line)

překlad

V zemi přes moře
Mluví o námořníkovi
Ve dnech záhad
Když byla Země na jiném místě
A stále ten příběh uslyšíte
Vyprávějí o jeho moudrosti
V jeho hodině osudu
Následoval píseň svého srdce.
Refrén:
Dejte si pozor na píseň sirény
Píseň delirické krásy
I když si chcete zazpívat
Píseň plná zaslíbené rozkoše
Připoutejte se na stožár
Píseň, která vás přivede k šílenství
Dokud neprojde zvuk sirény
Píseň, která končí jen bolestí
Ve větru a v dešti
Přes dlouhou lákavou noc
Mučení a pochyb
Vykřikl ve své bolesti
Ale tento kapitán kurz zůstal
Vedení lodi nebezpečím
Kolem melodie sirény
Na příslib domova.
Refrén
Dejte si pozor na píseň sirény
Snažte se neposlouchat
Ujistěte se, že lana jsou pevná
Zaměřte svou vizi
Dejte si pozor na píseň sirény
Píseň krásy
Veďte svou loď správným směrem.
A oceán je tak hluboký
Černící voda zuří
Jak je loď hozena
Skvrna v nekonečné prázdnotě
A mapa je stará a opotřebovaná
Potřísněné slzami kapitánů
Kdo se takto plavil už dříve
Následovat píseň srdce.
Zdržet se (dvakrát, ale podruhé vynechat úplně poslední řádek)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com