TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • +
  • »
  • brave combo – lilli marlene

Interpret: brave combo - Název: lilli marlene 

Písňové texty a překlad: brave combo - lilli marlene Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od brave combo! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno od brave combo a podívejte, jaké další písničky od brave combo máme v našem archívu, např. lilli marlene.

Původní

Outside the barracks by the corner light
I'll always stand and wait for you at night
We will create a world for two
I'll wait for you the whole night through
For you, lilli marlene
For you, lilli marlene
Bugler tonight, don't play the call to arms
I want another evening with her charms
Then we will say goodbye and part
I'll always keep you in my heart
With me, lilli marlene
With me, lilli marlene
Give me a rose to show how much you care
Tied to the stem, a lock of golden hair
Surely tomorrow you'll feel blue
But then will come a love that's new
For you, lilli marlene
For you, lilli mar-lene
When we are marching in the mud and cold
And when my pack seems more than I can hold
My love for you renews my might
I'm warm again, my pack is light
It's you, lilli marlene
It's you, lilli marlene

překlad

Před kasárnami u rohového světla
Vždycky budu stát a čekat na tebe v noci
Vytvoříme svět pro dva
Budu na tebe čekat celou noc
Pro tebe, Lilli Marlene
Pro tebe, Lilli Marlene
Trápník dnes večer, nehraj do zbraně
Chci další večer s jejími kouzly
Pak se rozloučíme a rozejdeme se
Vždy si tě nechám ve svém srdci
Se mnou, Lilli Marlene
Se mnou, Lilli Marlene
Dej mi růži, abych ukázal, jak moc ti na tom záleží
Připoután ke stonku, pramínek zlatých vlasů
Určitě se zítra budete cítit modře
Ale pak přijde láska, která je nová
Pro tebe, Lilli Marlene
Pro tebe, lilli mar-lene
Když pochodujeme v bahně a chladu
A když se moje smečka zdá víc, než dokážu pojmout
Moje láska k tobě obnovuje mou moc
Je mi zase teplo, moje smečka je lehká
To jsi ty, Lilli Marlene
To jsi ty, Lilli Marlene

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com