TEXTPREKLAD.COM

Interpret: brave combo - Název: human 

Písňové texty a překlad: brave combo - human Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od brave combo! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno od brave combo a podívejte, jaké další písničky od brave combo máme v našem archívu, např. human.

Původní

There are no rules
My world is strange
It might shock you
To see I've changed
Cause nothing here
Works anymore
And everyone's insane
I guess we like our backs
Against the wall
Our stupid search
Has finally stalled
Oh yeah, alright, alright okay
We're human, after all
And so I wonder out loud
Since life's so cheap
We have more fun
Playing with
Our loaded guns
And my desires
Are God imposed
I guess I'm number one
Well, maybe this
Is protocol
And there's no way
To break my fall
But, hey alright, alright okay
I'm human, after all

překlad

Neexistují žádná pravidla
Můj svět je zvláštní
Mohlo by vás to šokovat
Abych viděl, že jsem se změnil
Protože tady nic
Funguje už
A všichni jsou šílení
Myslím, že máme rádi záda
Proti zdi
Naše hloupé hledání
Konečně se zastavil
Dobře, dobře, dobře
Nakonec jsme lidé
A tak se divím nahlas
Protože život je tak levný
Bavíme se více
Hrát si s
Naše nabité zbraně
A mé touhy
Jsou uloženy Bohem
Myslím, že jsem číslo jedna
No, možná tohle
Je protokol
A neexistuje žádný způsob
Zlomit můj pád
Ale hej, dobře, dobře
Nakonec jsem člověk

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com