TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • +
  • »
  • brave combo – eyes of santa lucia

Interpret: brave combo - Název: eyes of santa lucia 

Písňové texty a překlad: brave combo - eyes of santa lucia Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od brave combo! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno od brave combo a podívejte, jaké další písničky od brave combo máme v našem archívu, např. eyes of santa lucia.

Původní

I can remember them
Blue as the ocean
Whenever I drew nigh
Blue as a stormy sky
Ever so sisterly
I would advise her
Looking into her eyes
Doomed as a falling star
Refrain:
L & c: my dear lucia
Why can't you see me?
L: santa lucia, is what they'll call thee
L & c: eyes once gazed lovingly
So veiled in purity
Santa lucia, santa lucia
All your sisters have wed
Just as expected
As the most beautiful
You've been selected
L & c: that's when our father said
"lucy must marry"
She said, "i'd rather die"
And then she scared me
Refrain
L: and like the waters (carl echoes)
Of pure devotion (carl echoes)
She'd rather love god(carl echoes)
With all emotion
Jesus, he is the lord (carl echoes)
Why can't you see it?
And so she plucked her eyes
Out in his spirit.
Refrain

překlad

Pamatuji si je
Modrý jako oceán
Kdykoli jsem se přiblížil
Modrá jako bouřlivá obloha
Někdy tak sesterský
Poradil bych jí
Při pohledu do jejích očí
Ztracen jako padající hvězda
Refrén:
L & c: moje drahá Lucia
Proč mě nevidíš?
L: santa lucia, tak ti budou říkat
L & c: oči kdysi hleděly láskyplně
Tak zahalený čistotou
Santa Lucia, Santa Lucia
Všechny vaše sestry se vzaly
Přesně podle očekávání
Jako nejkrásnější
Byli jste vybráni
L & c: tehdy řekl náš otec
„Lucy se musí vdát“
Řekla: „Raději zemřu.“
A pak mě vyděsila
Refrén
L: a jako vody (Carl ozvěny)
Čisté oddanosti (Carl ozvěny)
Raději by milovala boha (Carl ozvěny)
Se všemi emocemi
Ježíši, on je pán (Carl ozvěny)
Proč to nevidíš?
A tak vytrhla oči
Ven v jeho duchu.
Refrén

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com