TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • +
  • »
  • brand nubian – the travel jam

Interpret: brand nubian - Název: the travel jam 

Písňové texty a překlad: brand nubian - the travel jam Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od brand nubian! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno od brand nubian a podívejte, jaké další písničky od brand nubian máme v našem archívu, např. the travel jam.

Původní

"Took a Lear jet, don't fear yet"
[LJ] Ahh, seven o'clock in the motherfuckin mornin
"Took a Lear jet, don't fear yet"
[LJ] It's time to be out like shout, yaknahmsayin?
"My suitcases is packed, and I'm goin on a trip" -> Derek X
[LJ] Call the brother Sadat
"My suitcases is packed, and I'm goin on a trip" -> Derek X
[LJ] See, like this..
[LJ] Aiyyo Peace God
[SX] Peace!
[LJ] Yo you up?
[SX] Yeah I'm up and packed
And my bags is at the door
[LJ] Well don't forget your leather bomber
Where we're goin it's kinda cold
I'ma go and kiss my momma and my Grand Old Earth goodbye
[SX] Cool, I guess we're splittin
Is there anything I'm forgettin?
Let me check my room, oh yeah there goes my boom
[LJ] Shit, don't forget that
[SX] Cause when you travel they sell gravel
[LJ] Well I got my own shit - NOW LET'S SPLIT
Not like a banana, where we're goin to Savannah
Heartland of Georgia, Florida, or Peoria
Yo I think here and now know downstairs why'knahmsayin?
We gonna come get you, head on over to the airport
[SX] The airport staff at LaGuardia knows
that Brand Nubian do daily shows
Up in the Carolina NORTH, Carolina SOUTH
I kick the visit, in Richmond, lost in Boston
Benz in Houston, two hours away from Austin
[LJ] TEXAS, where you don't see no Lexus
Just low cars that bounce
[SX] And Taco Bells by the ounce
[LJ] Speakin of food, yo Sincere you made it clear
We need our meals kosher on this flight
Don't want no swine in my sight
[GS] Aiyyo God, everything's straight
The kid's sendin a limo, to meet us at the gate
[LJ] Word that's cool, youknowhatI'msayin?
That motherfucker that time sent a fuckin ham sandwich
[SX] I conditioned my mind to finally come to grips
With knockin out trips like at six hour clips
Up in the Cali in the mornin groundstandin
BAGGAGE CLAIM AND OUR BAGGAGE WE'RE DEMANDIN
[LJ] Now we hit the hotel and unpack the bag
Feelin like crap, take a nap from the jet lag
WAKE UP, WAKE UP, WAKE UP
for the soundcheck.. before we GETS wreck
Now before the show, we gotta have a buddha fest
Call every brother's room so we can hit the buddha bless
Spark a L, here we go, SPARK ANOTHER L
Time for the show yo, and now we're feelin kinda swell
Aiyyo X - ARE YOU READY TO TAKE THE LOOT?
Aiyyo Sin - ARE YOU READY TO TAKE THE LOOT?
Aiyyo Spark - ARE YOU READY TO TAKE THE LOOT?
Aiyyo Wise - ARE YOU READY TO TAKE THE LOOT?
Jahweil - ARE YOU READY TO TAKE THE LOOT?
Now Rule Mob - ARE YOU READY TO TAKE THE LOOT?
Everybody - ARE YOU READY TO TAKE THE LOOT?
Man if we don't have that shit, then shoot
[SX] Now if you missed the show you gots to feel this
Dreads on stage combine with baldhead kids
Now I'm the Hey-Baby man who gets his drinks ?
Major in History (defeatin all the mystery)
I would think it's plain to see
[LJ] We come in the name of G-O-D, GIRLS
[SX] Form a line at the hotel
[LJ] No this ain't a motel
Did you leave the hoe with a story to tell?
[SX] Could be, or could be not
Dependin on the mental and the body that she's got
[LJ] Well I can definitely dig that black man yaknahmsayin?
But uhh, let's pack up these bags
And get the fuck outta Dodge, word to mother
[SX] Yeah and I definitely can get with that black man
But I let a.. I want to let em know ONE thing
'fore we be out
[LJ] And.. what's that black man?
New York, BANG, rock the house, POW, c'mon and help me turn it out
Well D.C., BANG, rock the house, POW, c'mon and help me turn it out
Boston, BANG, rock the house, POW, c'mon and help me turn it out
In L.A., BANG, rock the house, POW, c'mon and help me turn it out
Syracuse, BANG, rock the house, POW, c'mon and help me turn it out
And Atlanta, BANG, rock the house, POW, c'mon and help me turn it out
Virginia Beach, BANG, rock the house, POW, c'mon and help me turn it
out
And Houston, BANG, rock the house, POW, c'mon and help me turn it out
San Francisco, BANG, rock the house, POW, c'mon and help me turn it
out
And, Miami, BANG, rock the house, POW, c'mon and help me turn it out
And Cleveland, BANG, rock the house, POW, c'mon and help me turn it
out
Sheboygan.. help me turn it out

překlad

„Vzal si tryskáč Lear, ještě se neboj“
[LJ] Aha, sedm hodin do prdele ráno
„Vzal si tryskáč Lear, ještě se neboj“
[LJ] Je čas být venku jako výkřik, yaknahmsayin?
„Moje kufry jsou zabalené a já jedu na výlet“ -> Derek X
[LJ] Zavolej bratra Sadata
„Moje kufry jsou zabalené a já jedu na výlet“ -> Derek X
[LJ] Podívejte se, takto ..
[LJ] Aiyyo Bůh míru
[SX] Mír!
[LJ] Jsi vzhůru?
[SX] Jo, jsem vzhůru a zabalený
A moje tašky jsou u dveří
[LJ] Nezapomeňte na svého koženého bombardéru
Kam jdeme, je trochu zima
Jdu políbit mou matku a moji Velkou starou Zemi na rozloučenou
[SX] Super, myslím, že jsme rozděleni
Je něco, na co zapomínám?
Nechte mě zkontrolovat můj pokoj, ach jo, jde můj boom
[LJ] Sakra, nezapomeň na to
[SX] Protože když cestujete, prodávají štěrk
[LJ] No, mám vlastní sračky - TEĎ SE ROZDĚLEJTE
Ne jako banán, kam jdeme do Savannah
Heartland of Georgia, Florida, or Peoria
Myslím, že tady a teď vím dole, proč'knahmsayin?
Přijedeme pro tebe, jdeme dál na letiště
[SX] Zaměstnanci letiště v LaGuardii to vědí
které Brand Nubian dělá denně
Nahoře v Karolíně SEVER, Carolina JIŽ
Zahajuji návštěvu v Richmondu, ztracen v Bostonu
Benz v Houstonu, dvě hodiny od Austinu
[LJ] TEXAS, kde nevidíte žádný Lexus
Jen nízká auta, která se odrážejí
[SX] A Taco Bells na unci
[LJ] Když už mluvíme o jídle, jo Upřímně, dal jsi to najevo
Na tomto letu potřebujeme jídlo košer
Nechci v mých očích žádná prasata
[GS] Aiyyo Bože, všechno je v pořádku
Dítě posílá limuzínu, aby se s námi setkalo u brány
[LJ] Slovo, které je skvělé, víš, že se říkám?
Ten sráči toho času poslal zasraný šunkový sendvič
[SX] Podmiňoval jsem svou mysl, abych se konečně chopil
S knock-out výlety jako za šest hodin klipy
Nahoře v Cali v ranním stoje
Nárok na zavazadla a naše zavazadla, které požadujeme
[LJ] Nyní jsme narazili na hotel a vybalili tašku
Cítíte se jako kecy, zdřímněte si z jet lag
VSTÁVEJTE, VSTÁVEJTE, VSTÁVEJTE
pro zvukovou zkoušku .. než GETS vrak
Teď před show musíme mít buddha fest
Zavolej do pokoje každého bratra, abychom mohli zasáhnout buddhovo požehnání
Spark a L, tady jdeme, SPARK ANOTHER L.
Čas na show jo, a teď se cítíme trochu bobtnat
Aiyyo X - JSTE PŘIPRAVENI VYUŽÍT KOŘENU?
Aiyyo Sin - JSTE PŘIPRAVENI VYUŽÍT KOŘENU?
Aiyyo Spark - JSTE PŘIPRAVENI NA VYUŽITÍ KOŘENY?
Aiyyo Wise - JSTE PŘIPRAVENI VYUŽÍT KOŘENU?
Jahweil - JSTE PŘIPRAVENI VYUŽÍT KOŘENU?
Nyní Rule Mob - JSTE PŘIPRAVENI VYUŽÍT LOOT?
Všichni - JSTE PŘIPRAVENI VYUŽÍT KOŘENU?
Člověče, když nemáme ty sračky, tak střílej
[SX] Pokud jste zmeškali představení, máte pocit, že to cítíte
Dredy na pódiu se kombinují s holohlavými dětmi
Teď jsem muž Hey-Baby, který dostává své nápoje?
Major v historii (porazit všechny záhady)
Myslel bych, že je to jasně vidět
[LJ] Přišli jsme jménem G-O-D, GIRLS
[SX] Vytvořte linku v hotelu
[LJ] Ne, tohle není motel
Nechali jste motyku s vyprávěním?
[SX] Může, nebo nemusí být
Závisí na psychice a těle, které má
[LJ] No, určitě můžu toho černocha vyhnat yaknahmsayin?
Ale sakra, pojďme sbalit tyto tašky
A dostat kurva z Dodge, slovo matce
[SX] Jo a já si s tím černochem určitě poradíme
Ale nechal jsem ... Chci jim dát vědět JEDNOU věc
než budeme venku
[LJ] A ... co je to za černocha?
New York, BANG, rozjeď dům, POW, pojď a pomoz mi to vyřešit
No D.C., BANG, rozjeď dům, POW, pojď a pomoz mi to ukázat
Boston, BANG, rozjeď dům, POW, pojď a pomoz mi to vyřešit
V LA, BANG, rozjeď dům, POW, pojď a pomoz mi to ukázat
Syrakusy, BANG, rozjeď dům, POW, pojď a pomoz mi to ukázat
A Atlanta, BANG, rozjeď dům, POW, pojď a pomoz mi to vyřešit
Virginia Beach, BANG, rozjeď dům, POW, pojď a pomoz mi to otočit
ven
A Houston, BANG, rozjeď dům, POW, pojď a pomoz mi to vyřešit
San Francisco, BANG, rozjeď dům, POW, pojď a pomoz mi to otočit
ven
A Miami, BANG, rozjeď dům, POW, pojď a pomoz mi to ukázat
A Cleveland, BANG, rozjeď dům, POW, pojď a pomoz mi to otočit
ven
Sheboygan .. pomoz mi to ukázat

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com