TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • +
  • »
  • brand nubian – sweatin bullets

Interpret: brand nubian - Název: sweatin bullets 

Písňové texty a překlad: brand nubian - sweatin bullets Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od brand nubian! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno od brand nubian a podívejte, jaké další písničky od brand nubian máme v našem archívu, např. sweatin bullets.

Původní

Sweatin bullets, watch me pull it on a motherfucker (Wet em up!)
Sweatin bullets, wet a whole click full of suckers (Wet em up!)
Sweatin bullets, watch me pull it on a motherfucker (Wet em up!)
Sweatin bullets, if I flip then I'm gonna fuck it (Wet em up!)
Sweatin bullets, watch me pull it on a motherfucker (Wet em up!)
Sweatin bullets, wet a whole click full of suckers (Wet em up!)
Sweatin bullets, watch me pull it on a motherfucker (Wet em up!)
Sweatin bullets, if I flip then I'm gonna fuck it (Wet em up!)
For the next couple of seconds or however long it takes
I'ma hit y'all with somethin far below Christ or nothin
Couldn't get a better deal if this was Vegas
Ain't no cards on the table, just a bottle of Black Label
And a picture of your girl who I said was sweatin bullets
Reach for it, pull it, or we'll always have beef
You'll be scared to walk the streets, sweatin up your sheets
You bought a ticket to Jamaica, I caught you at the airport
Blood spilled on your dome, which funeral dome is da
One preferred, all expenses occurred
To the one who sweats the bullet, slugs, thugs and drugs
Or whoever bring it better be able to sing it
'Cause the song of a dead man's a sad one
And a family without a son is a mad one
Sweatin bullets and I know you love your family
But Money you can't scare me or when I'm feelin *?melly?*
You could get over but I'ma bring ya back down
Play ya like a clown, from the brother's ringling
Your spine is tinglin, you can't feel your legs
"Will I ever walk to the doctor?" you begs
The hot one shattered your spinal vertebrae
Remember that shit that you said the other day
They gotcha style with the dead arm
Take the dead aim and flash your name
Sweatin bullets, watch me pull it on a motherfucker (Wet em up!)
Sweatin bullets, wet a whole click full of suckers (Wet em up!)
Sweatin bullets, watch me pull it on a motherfucker (Wet em up!)
Sweatin bullets, if I flip then I'm gonna fuck it (Wet em up!)
Sweatin bullets, watch me pull it on a motherfucker (Wet em up!)
Sweatin bullets, wet a whole click full of suckers (Wet em up!)
Sweatin bullets, watch me pull it on a motherfucker (Wet em up!)
Sweatin bullets, if I flip then I'm gonna fuck it (Wet em up!)
I'm sweatin motherfuckers like Jack LeLaine, I packs the pain
I'll rack your brain, leave you in a sack wit your name
Hangin from your toe as I'm bangin your hoe
She'll be slangin pussy down in Magic City, bringin me doe
If you don't know it's Lord Jamar from the Nubian set
No matter who the fuck you are we're puttin down the sweat
Servin heat on a motherfucker's street
Bullets be dripped whiles a motherfucker trippin
You'll never catch me slippin 'Cause I got my rubber soles
The devils make me sick, I'd love to fill em full of holes
Kill em all in the daytime, broad motherfuckin daylight
12 o'clock, grab the Glock while waitin for the night
We sweatin motherfuckin bullets, and if we break a sweat
That means we'll make ya wet
I'll take your life and jet back to some place cooler
Now Ruler is where my burner gets the fueler
If niggas wanna do I got the hollow point teflon
The kind niggas will vest then get laid to rest on
So niggas bring your best on but I suggest you invest on
A burial plot 'Cause shit is gettin hot, we're sweatin bullets
Sweatin bullets, watch me pull it on a motherfucker (Wet em up!)
Sweatin bullets, wet a whole click full of suckers (Wet em up!)
Sweatin bullets, watch me pull it on a motherfucker (Wet em up!)
Sweatin bullets, if I flip then I'm gonna fuck it (Wet em up!)
Sweatin bullets, watch me pull it on a motherfucker (Wet em up!)
Sweatin bullets, wet a whole click full of suckers (Wet em up!)
Sweatin bullets, watch me pull it on a motherfucker (Wet em up!)
Sweatin bullets, if I flip then I'm gonna fuck it (Wet em up!)

překlad

Sweatin bullets, watch me pull it on a motherfucker (Wet em up!)
Sweatin kulky, mokré celé kliknutí plné přísavek (Wet em up!)
Sweatin bullets, watch me pull it on a motherfucker (Wet em up!)
Sweatin kulky, když to otočím, tak to šukám (Wet em up!)
Sweatin bullets, watch me pull it on a motherfucker (Wet em up!)
Sweatin kulky, mokré celé kliknutí plné přísavek (Wet em up!)
Sweatin bullets, watch me pull it on a motherfucker (Wet em up!)
Sweatin kulky, když to otočím, tak to šukám (Wet em up!)
Dalších pár sekund nebo jak dlouho to trvá
Zasáhnu vás všechny něčím hluboko pod Kristem nebo ničím
Nemohl bych získat lepší řešení, kdyby to byl Vegas
Na stole nejsou žádné karty, jen láhev Black Label
A obrázek tvé dívky, o které jsem řekl, že jsou potené kulky
Sáhněte po tom, vytáhněte to, nebo budeme mít vždy hovězí maso
Budete se bát chodit po ulicích a potit si prostěradla
Koupil jste si letenku na Jamajku, chytil jsem vás na letišti
Krev se vylila na vaši kupoli, která pohřební kupole je da
Jeden upřednostňoval, došlo k veškerým výdajům
Tomu, kdo pocení kulku, slimáky, kriminálníky a drogy
Nebo kdokoli to přinese lépe, může to zpívat
Protože píseň mrtvého muže je smutná
A rodina bez syna je šílená
Sweatin kulky a já vím, že miluješ svou rodinu
Ale peníze, které mě nemůžeš vyděsit, nebo když se cítím *? Melly? *
Mohl by ses dostat, ale já tě přivedu zpátky dolů
Hrajte si na klauna z bratrova zvonění
Vaše páteř je tinglin, necítíte nohy
„Půjdu někdy k lékaři?“ prosíš
Ten horký rozbil vaše páteřní obratle
Vzpomeňte si na ty sračky, které jste řekli druhý den
Mají styl s mrtvou paží
Vezměte mrtvý cíl a bleskněte své jméno
Sweatin bullets, watch me pull it on a motherfucker (Wet em up!)
Sweatin kulky, mokré celé kliknutí plné přísavek (Wet em up!)
Sweatin bullets, watch me pull it on a motherfucker (Wet em up!)
Sweatin kulky, když to otočím, tak to šukám (Wet em up!)
Sweatin bullets, watch me pull it on a motherfucker (Wet em up!)
Sweatin kulky, mokré celé kliknutí plné přísavek (Wet em up!)
Sweatin bullets, watch me pull it on a motherfucker (Wet em up!)
Sweatin kulky, když to otočím, tak to šukám (Wet em up!)
Jsem zkurvený svině jako Jack LeLaine, balím bolest
Utrpím tvůj mozek, nechám tě v pytli s tvým jménem
Visím z tvé špičky, když bouchnu tvou motyku
Bude slangin kočička dole v Magic City, přines mi laň
Pokud nevíte, je to lord Jamar ze sady Nubian
Bez ohledu na to, kdo jsi kurva, jsme potni
Podávejte teplo na ulici zkurvysyna
Kulky kapaly, zatímco zasraný zkurvysyn
Nikdy mě nepřistihneš, že jsem proklouznul, protože mám gumové podrážky
Ďáblové mi dělají špatně, rád bych je naplnil plnými děr
Zabijte je všechny ve dne, v širokém zasraném denním světle
12 hodin, uchopte Glock a čekejte na noc
Potíme zasrané kulky a pokud se potíme
To znamená, že tě omočíme
Vezmu ti život a odletím zpět na nějaké místo
Nyní je pravítko místem, kde můj hořák získává palivo
Pokud negrové chtějí, mám teflon s dutým bodem
Druh niggas bude vesta a pak se položí na odpočinek
Takže niggas přinášejí maximum, ale doporučuji investovat dál
Pohřební spiknutí, protože hovno začíná být horké, my se potíme kulky
Sweatin bullets, watch me pull it on a motherfucker (Wet em up!)
Sweatin kulky, mokré celé kliknutí plné přísavek (Wet em up!)
Sweatin bullets, watch me pull it on a motherfucker (Wet em up!)
Sweatin kulky, když to otočím, tak to šukám (Wet em up!)
Sweatin bullets, watch me pull it on a motherfucker (Wet em up!)
Sweatin kulky, mokré celé kliknutí plné přísavek (Wet em up!)
Sweatin bullets, watch me pull it on a motherfucker (Wet em up!)
Sweatin kulky, když to otočím, tak to šukám (Wet em up!)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com