TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • +
  • »
  • brand nubian – allah u akbar

Interpret: brand nubian - Název: allah u akbar 

Písňové texty a překlad: brand nubian - allah u akbar Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od brand nubian! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno od brand nubian a podívejte, jaké další písničky od brand nubian máme v našem archívu, např. allah u akbar.

Původní

Verse One: Sadat X
This is the stick up boom music for styles to flow free
But y'all know it's me or could you tell by the spree
The deuce crew of the new, yeah makes the whole shit clear yeah
Give the question, I'm tired of brothers guessin
The Nubian brought the X a lot of fame
But wouldn't it be a shame if it all up and ended
That ain't the plan I had and shit like that ain't intended
For the slick headed wonder, wearer of saggy pants
Old school kicker, reviver of the circumstance
Got a backpack with a fat stack of fac
I got a three-oh, so P.O. step back
I'm with the uptown baldies, kids that were Lords
Kick for kids that's paid, I kick for kids with no funds
Whole blocks come for classes kids with contacts kids with glasses
Hardrock punks crack heads and even trunks
want to know the truth, so they flock to my roof
New York I got the grip, I told ya I told ya
This means war, as if by Sister Souljah
To think that the X would ever take a fall
After gettin all of this, man you're crazy
The only way I'd fall is if I got fat and lazy
And I won't cause I work real hard
Wake up in the morning at the hour of God and make beats
Later hit the streets for some forty-fifth sweets
So all y'all been told, black youth essential
From the hard urban blocks of Now Rule residential
That the God, rocks real hard
Verse Two: Lord Jamar
God damn right, the L-O-are-D, J-A-M-A-are
Says peace and Allah you Akbar
Back like a motherfuckin head to crack
Brand Nubian tracks are filled with black facts
Now I ain't Humpty Dumpty chump, see
I ain't fallin, you can go call in
All the king's horses and all the king's men
Try to knock me off you never see another day again
My seven-twenty-one-fourteen's ready
And my scope with the laser beam steady
So if you're feeling lucky, then come and catch a buck
How could I kill a man, well I just don't give a fuck, so
Check out the dreadlock, make the dead rock
With my baldhead, aiyyo like the top ten
We're bound to win, cause God don't like ugly
You get slugged rushed raped robbed and mugged G
I don't want to be the man, I just want to make jams
Cuttin sharp like Edward Scissorhands
It's ninety-two and of course we grew seeds
they're planted like a farmer, so let's reap what we sew
And if you're thinking that we're a hoe in the game
We gettin wreck to your brain

překlad

První verš: Sadat X
Jedná se o nalepovací boom hudbu, aby styly volně proudily
Ale všichni víte, že jsem to já, nebo byste to mohli říci podle řádění
Deuce posádka nového, jo, dělá celé hovno jasné, jo
Položte otázku, už mě unavují hádající bratři
Nubian přinesl X hodně slávy
Nebyla by však škoda, kdyby to všechno skončilo a skončilo
To není plán, který jsem měl, a takhle to není zamýšleno
Pro úhledný hlupák, nositel ochablých kalhot
Kicker ze staré školy, oživovatel okolností
Mám batoh s tlustou hromadou tváří
Dostal jsem tři oh, takže P.O. krok zpět
Jsem s městskými plešatinami, dětmi, kteří byli lordy
Kop pro děti, který je placený, kopu pro děti bez finančních prostředků
Celé bloky přicházejí pro třídy děti s kontakty děti s brýlemi
Hardrock punks praskají hlavy a dokonce i kmeny
chtějí vědět pravdu, tak se hrnou na mou střechu
New York Dostal jsem sevření, řekl jsem ti, řekl jsem ti to
To znamená válku, jako by od sestry Souljah
Myslet si, že X někdy padne
Po tom všem, člověče, jsi blázen
Jediný způsob, jak spadnout, je, když jsem ztuhl a líný
A nezpůsobím, že budu opravdu tvrdě pracovat
Probuďte se ráno v hodinu Boží a dělejte rytmy
Později vyšlo do ulic něco pro čtyřicáté páté sladkosti
Takže vám všem bylo řečeno, černá mládež je nezbytná
Z tvrdých městských bloků rezidenční budovy Now Rule
To Bůh skáčí opravdu tvrdě
Druhý verš: Lord Jamar
Proboha, pravdu, L-O-jsou-D, J-A-M-A-jsou
Říká mír a Bůh vám Akbar
Zpátky jako zasraná hlava k prasknutí
Trasy značky Nubian jsou plné černých faktů
Teď nejsem Humpty Dumpty chump, viz
Nespadám, můžeš jít zavolat
Všichni královi koně a všichni královi muži
Zkus mě srazit, už nikdy neuvidíš další den
Můj sedm dvacet jedna čtrnáct je připraven
A můj rozsah se stabilním laserovým paprskem
Pokud tedy máte štěstí, přijďte sehnat babku
Jak bych mohl zabít muže, no, prostě se neposeru, tak
Podívejte se na dredy, udělejte mrtvou skálu
S mojí plešatinou se aiyyo líbí první desítce
Určitě vyhrajeme, protože Bůh nemá rád ošklivé
Dostanete poraněného, ​​spěchaného, ​​okradeného a přepadeného G
Nechci být tím mužem, chci jen dělat džemy
Cuttin ostrý jako Střihoruký Edward
Je to devadesát dva a samozřejmě jsme vypěstovali semínka
jsou zasazeny jako farmář, takže sklizme to, co šijeme
A pokud si myslíte, že jsme ve hře motyka
Dostaneme vrak do vašeho mozku

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com