TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • +
  • »
  • braiden sunshine – amazing grace

Interpret: braiden sunshine - Název: amazing grace 

Písňové texty a překlad: braiden sunshine - amazing grace Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od braiden sunshine! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno od braiden sunshine a podívejte, jaké další písničky od braiden sunshine máme v našem archívu, např. amazing grace.

Původní

Amazing grace, how sweet the sound
That saved a wretch like me.
I once was lost, but now I'm found.
'Twas blind, but now I see.
'Twas grace that taught my heart to fear
And grace my fears relieved.
How precious did that grace appear
The hour I first believed.
When we've been there ten thousand years
Bright shining as the sun,
We've no less days to sing God's praise
Then when we first begun.
Amazing grace, how sweet the sound
That saved a wretch like me.
I once was lost, but now I'm found.
Was blind, but now I see.

překlad

Úžasná milost, jak sladký zvuk
To zachránilo ubožáka jako já.
Kdysi jsem byl ztracen, ale teď jsem nalezen.
„Bylo to slepé, ale teď vidím.
„Byla to milost, která naučila moje srdce bát se
A milost se mým obavám ulevilo.
Jak vzácná se tato milost objevila
Hodina, které jsem poprvé věřil.
Když jsme tam byli deset tisíc let
Jasně zářící jako slunce,
Nemáme méně dní na to, abychom zpívali Boží chválu
Pak, když jsme poprvé začali.
Úžasná milost, jak sladký zvuk
To zachránilo ubožáka jako já.
Kdysi jsem byl ztracen, ale teď jsem nalezen.
Byl slepý, ale teď vidím.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com