TEXTPREKLAD.COM

Interpret: boyd jim - Název: creator way 

Písňové texty a překlad: boyd jim - creator way Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od boyd jim! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno b od boyd jim a podívejte, jaké další písničky od boyd jim máme v našem archívu, např. creator way.

Původní

What you feel inside is what you get,
whether it's good or bad
If you feel pride you must be doing right,
and should be glad
Directions know, directions show you
where you oughta be
Follow your heart, don't fall apart,
and that's when you will see
Chorus:
Creator way, don't look away,
don't look away ya hey
Creator way, don't look away,
don't look away ya hey
Creator way, don't look away,
don't look away ya hey
Creator way, don't look away,
don't look away ya hey
Let's not forget, what we regret,
let's change the bad to good
The spirit grows, tradition knows,
how we've misunderstood
The money's spoken for too long,
we've gotta kill the beast
Follow our hearts, not fall apart,
and that's when we will see.

překlad

To, co uvnitř cítíte, je to, co dostanete,
ať už je to dobré nebo špatné
Pokud cítíte hrdost, musíte jednat správně,
a měl by být rád
Pokyny vědí, pokyny vám ukazují
kde bys měl být
Následuj své srdce, nerozpadni se,
a tehdy uvidíte
Refrén:
Způsob pro tvůrce, nedívej se jinam,
neodvracej zrak, hej
Způsob pro tvůrce, nedívej se jinam,
neodvracej zrak, hej
Způsob pro tvůrce, nedívej se jinam,
nedívej se jinam, hej
Způsob pro tvůrce, nedívej se jinam,
nedívej se jinam, hej
Nezapomeňme, čeho litujeme,
změňme špatné na dobré
Duch roste, tradice ví,
jak jsme to nepochopili
O penězích se mluví příliš dlouho,
musíme zvíře zabít
Následuj naše srdce, nerozpadni se
a tehdy uvidíme.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com